Perustaso Perustaso

Musiikin perustaso ja musiikkiopistotaso ovat tavoitteellista harrastustoimintaa kouluikäisille lapsille ja nuorille.

Perustason tavoitteena on, että oppilas oppii taitoja, joita tarvitaan musiikin esittämisessä ja yhteismusisoinnissa.
Perustasolla oppilas oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia ja kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan.
Perustasolta opintoja voi jatkaa joko musiikkiopistotasolle tavoitteellisena harrastustoimintana tai hakeutua musiikin ammattiopintojen pariin.
 

Laki taiteen perusopetuksesta, Ks 10§