Perusopinnot

Musiikin perusopinnot ja syventävät opinnot ovat tavoitteellista harrastustoimintaa kouluikäisille lapsille ja nuorille.

Hakuaika musiikin perusopintoihin on maaliskuussa. Syventäviin opintoihin ei erikseen haeta, vaan oppilas voi jatkaa opintojaan syventäviin opintoihin saatuaan musiikin perusopintojen todistuksen.

Perusopintojen tarkoituksena on innostaa oppilas musiikin tavoitteelliseen opiskeluun ja musiikillisten taitojen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Opintojen lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Tarjoamalla tilaisuuksia monipuoliseen musiikilliseen toimintaan musiikin perusopinnot kehittävät oppilaan musiikillista ja luovaa ajattelua. 

Musiikin syventävissä opinnoissa oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla Oulun konservatorion opetustarjonnan pohjalta. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamista osoittavan laajan oppimäärän lopputyön, joka voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Oppilas asettaa lopputyön tavoitteet ja päättää lopputyön toteutustavan yhteistyössä opettajiensa kanssa, ja koko opiskelusuunnitelma kirjataan Wilmaan.

Perusopintojen tavoitteena on, että oppilas oppii taitoja, joita tarvitaan musiikin esittämisessä ja yhteismusisoinnissa.
Perusopinnoissa oppilas oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia ja kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan.
Perusopintojen jälkeen opintoja voi jatkaa joko syventävissä opinnoissa tai hakeutua musiikin ammattiopintoihin.

Syventävissä opinnoissa voi opiskella joko klassista- tai rytmimusiikkia. Oppilas laajentaa tai painottaa opintojaan valitsemallaan tavalla konservatorion tarjonnan pohjalta. Opintojen aikana oppilas suunnittelee ja valmistaa musiikillista osaamista osoittavan laajan oppimäärän lopputyön, joka voi muodostua erilaisista kokonaisuuksista tai keskittyä tiettyyn syvennettyyn osaamiseen. Oppilas asettaa lopputyön tavoitteet ja päättää lopputyön toteutustavan yhteistyössä opettajiensa kanssa oppilaitoksen opetustarjonnan pohjalta.

Laki taiteen perusopetuksesta, Ks 10§