Perusopinnot

Musiikin perusopinnot ja syventävät opinnot ovat tavoitteellista harrastustoimintaa kouluikäisille lapsille ja nuorille.

Perusopintojen tavoitteena on, että oppilas oppii taitoja, joita tarvitaan musiikin esittämisessä ja yhteismusisoinnissa.
Perusopinnoissa oppilas oppii lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja tuntemaan musiikkia ja kehittää musiikillista ilmaisukykyään ja esiintymistaitoaan.
Perusopintojen jälkeen opintoja voi jatkaa joko syventävissä opinnoissa tai hakeutua musiikin ammattiopintoihin.
 

Laki taiteen perusopetuksesta, Ks 10§