Musiikin teoria ja säveltapailu

Musiikin teorian ja säveltapailun opinnot tukevat laulun- ja soiton opiskelua. Musiikin perusteiden sisältöalueet ovat musiikin luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien tuntemus.

Teoriaryhmät on jaettu tasoryhmiin Musiikin perusteet 1-4 ja aikuisryhmään (Musiikin perusteet 1-3)

Oppilas voi hyväksilukea musiikkiluokalla, musiikkioppilaitoksessa tai musiikkileireillä suorittamansa opinnot, ei kuitenkaan päättösuoritusta. Tarkempia tietoja saa aineen opettajalta. 

Lisätietoja teoriaopinnoista löytyy opinto-oppaasta, joka löytyy Wilman tiedotteista.