Urut

Urkujen ääni syntyy ilmavirran kulkiessa pillein läpi. Jokainen pilli tuottaa yhtä sävelkorkeutta, mutta niitä on keskikokoisissakin uruissa 1500 - 2000 kappaletta. Ilmavirta tuotetaan sähkömoottorin avulla.

Uruissa on käytössä useita äänikertoja ja jokaisessa äänikerrassa kosketinta vastaa yksi pilli. Kullakin äänikerralla on oma sointivärinsä, joka riippuu pillien koosta ja sen rakenteesta. Kirkkouruissa on tavallisesti 10 - 35 äänikertaa, jotka ovat uudemmissa uruissa tietokoneella esiohjattavia. Dispositio tarkoittaa äänikertojen luetteloa ja urkujen teknisiä ominaisuuksia.

Pillistö jakautuu kahteen pääryhmään: huuli- ja kielipilleihin. Huuliäänikertoihin kuuluvat viulu-, huilu-, ja yläsäveläänikerrat. Kieliäänikertoihin taas kuuluvat eri puhaltimia muistuttavat äänikerrat kuten oboe, fagotti, trumpetti ja pasuuna. Pillisarjaa jossa on sama sointiväri, kutsutaan äänikerraksi.