In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Kunniamaininta 2009 Kunniamaininta 2009

Oulun Konttorille myönnettiin 19.3.2009 työmarkkina-keskusjärjestöjen Tuottavuuden pyöreän pöydän vuoden 2009 kunniamaininta tuottavuusyhteistyöstä.

Onnistunut muutosprosessi

Oulun kaupungin tukipalveluyksikön Oulun Konttorin toiminta käynnistettiin toukokuussa 2006. Sen vastuualue painottui ensi vaiheessa talous-, hallinto- ja henkilöstöhallinnon palveluihin sekä virastomestari- ja turvallisuuspalveluihin ja laajeni vuoden 2009 alusta kaupunkilaisten keskitettyihin asiakaspalveluihin ja hankintapalveluihin. Yksikön perustaminen ja tukipalveluiden keskittäminen Oulu-konsernissa oli iso muutosprosessi, joka kosketti noin 500 henkilöä, heidän työtapojaan ja toimintakulttuuriaan sekä jokaista nykyistä   asiakasorganisaatiota.

Muutosprosessin kehittämisen välineinä ovat olleet muun muassa:

  • prosessien mallintaminen, yhtenäiset toimintatavat, prosessien sähköistäminen, itsepalvelujen lisääminen, toimivat asiakasrajapinnat, riskien hallinta (kontrollien määrittely), alihankinnat
  • asiakkaan motivointi prosessien kehittämiseen
  • palvelukonseptin (tuotevalikoiman) jatkuva uudelleenarviointi
  • henkilökunnan sitoutumisen edistäminen, avoin ja vuorovaikutteinen johtaminen, palkitseminen
  • organisoitumistapa: prosessityötapa, tiimityö, osaamisen kehittäminen, moniosaaminen
  • osaamisresurssin uudelleenkohdistaminen; työkierto

Oulun Konttorin muutosprosessi on edennyt henkilöstön kannalta hyvin, kun sitä on arvioitu muun muassa työilmapiirin, yhteistyötaitojen, osaamisen kehittämisen ja terveyttä edistävien toimien näkökulmasta. Työn tuottavuus on noussut merkittävästi, 33 htv.