Ateriapalvelut

Suolan käyttö Serviisin ruoanvalmistuksessa?

Serviisi noudattaa ruoanvalmistuksessa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan julkaisemia suomalaisia ravitsemussuosituksia. Serviisin ruoantuotannossa jokaisesta valmistettavasta ruoasta mitataan ruoan suolapitoisuus, jotta varmistutaan suositusten mukaisesta suolamäärästä. Ruoanvalmistuksessamme käytämme jodioitua suolaa.

 

Kasvisruokailijoiden huomiointi Serviisillä?

Kaikissa ateriapalvelukohteissamme on päivittäin mahdollisuus valita kasvisvaihtoehto. Kasvisvaihtoehto löytyy ruokasalin linjastosta tai vaihtoehtoisesti se on tilattavissa edellisenä päivänä toimipaikan Serviisin työntekijältä.

Pyrimme hyödyntämään kasvisruoissamme vaihtelevasti eri proteiininlähteitä. Hyviä proteiininlähteitä kasvisruokavaliossa ovat palkokasvit, viljavalmisteet, siemenet, pähkinät, soijavalmisteet, quorn sekä laktovegetaarisessa ruokavaliossa hyviä proteiininlähteitä ovat myös maitovalmisteet ja kananmuna.

Kehitämme aktiivisesti kasvisruokareseptiikkaamme ja otamme mielellämme myös toiveita sekä ideoita vastaan.

 

Miten Serviisin ruokalistasuunnittelu tapahtuu?

Oulun Serviisin ruokalistasuunnittelussa lähtökohtana ovat Valtion ravitsemussuositukset ja asiakkaan kanssa tehty palvelusopimus. Lisäksi ruokalistasuunnittelua ohjaavat mm. keittiöidemme tilat ja laitteet, juhla- ja teemapäivät sekä raaka-aineiden yhteensopivuus.

Oulun Serviisillä on käytössä eri asiakasryhmille suunnatut kuuden viikon kiertävät ruokalistat. Ruokalistojen ravintoainelaskelmat tehdään käytössämme olevalla tuotannonohjausjärjestelmällä. Näin taataan, että asiakas saa riittävästi energiaa lautasmallin mukaisesti kootusta annoksestaan. Ruokalistoja ja uusia ruokaohjeita kehitetään aktiivisesti mm. saatujen asiakaspalautteiden perusteella. Teemme myös tiiviisti yhteistyötä raaka-ainetoimittajiemme kanssa, jotka antavat meille vinkkejä ja ideoita uusista tuotteista sekä trendeistä.

 

Kuinka Serviisi toteuttaa elintarvikehankinnat?

Oulun Serviisi kuuluu seudulliseen hankintarenkaaseen. Hankinnat kilpailutetaan Oulun kaupungin Hankintapalveluiden toimesta. Kilpailutuksen jälkeen Serviisi saa käyttöönsä osto-ohjeen, jonka mukaan elintarvikkeet tilataan hankintakauden aikana. Oulun Serviisi on mukana elintarviketyöryhmässä, jossa yhdessä muiden hankintarenkaaseen kuuluvien jäsenten ja hankinta-asiantuntijan kanssa määritellään kilpailutettavat tuotteet sekä sovitaan toimintamalleista.

 

Miten Serviisi toteuttaa omavalvontaa ateriapalveluissa?

Keittiöiden omavalvonta on osa hyvää asiakaspalvelua. Omavalvonta on laatutyötä, jolla toimija varmistaa elintarvikelainsäädännön noudattamisen keittiöissä. Oulun Serviisin käytössä on kirjallinen omavalvontaohjelma, jonka ohjeita noudattamalla varmistetaan hygieeniset toimintatavat ruokapalveluissa. Lisäksi käytössämme on sähköisiä omavalvontajärjestelmiä.

Omavalvonta sisältää erilaisia ohjeistuksia, mittauksia, seuranta- ja raportointitoimenpiteitä. Omavalvontaohjelma määrittää työntekijöiden hygieniaosaamisen vaatimuksia ja tietojen soveltamista käytännön työssä. Keittiötilojen puhtaanapito on osa omavalvontaa. Oman omavalvontatoiminnan lisäksi tehdään Ympäristöviraston terveystarkastajien kanssa yhteistyötä ruokaturvallisuuden ja hygieniakäytänteiden ylläpitämiseksi.

 

Oiva ja tarkastukset

Oivassa kuntien valvontaviranomaiset arvioivat tarkastuksillaan yrityksien elintarviketurvallisuutta. Tarkastukset ovat valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia kuten ennenkin. Tarkastuksesta saatu kirjallinen Oiva-raportti (1 kpl) tulee laittaa nähtäville pääsisäänkäynnin yhteyteen asiakkaan kanssa sovittuun paikkaan. Klikkaamalla alla olevaa logoa pääset tutustumaan Eviran Oiva-sivustoon.