Puhtauspalvelut

Puhtaus on viihtyisyyttä ja turvallisuutta

Serviisin puhtauspalvelut tuottaa ympäristöä säästävää ja kiinteistön arvon säilyttävää ylläpito- ja perussiivousta kaupungin virastoille, laitoksille ja liikelaitoksille.

Puhtauspalveluilla luodaan tiloihin viihtyvyyttä, hygieenisyyttä, edustavuutta ja turvallisuutta. Tavoitteena on taloudellinen ja tarkoituksenmukainen puhtaustaso erityyppisissä siivottavissa tiloissa. Kehitämme jatkuvasti palveluamme asiakaslähtöisesti.

Tarkoituksenmukaisen puhtaanapidon avulla säilytetään tilat ja pintamateriaalit mahdollisimman kauan hyvässä kunnossa. Puhtaanapidon tarkoitus on myös edesauttaa työturvallisuutta ja palontorjuntaa.

Ylläpitosiivous on säännöllisesti päivittäin tai viikoittain tehtävää siivousta, jonka tavoitteena on säilyttää tilassa sovittu puhtaustaso. Harvemmin suoritettavassa perussiivouksessa poistetaan se pinttynyt ja kiinnittynyt lika, jota ylläpitosiivouksen avulla ei saada poistettua.

Puhtauspalveluissa panostamme ympäristöystävällisyyteen. Siivousvälineiden ja -menetelmien kehittymisen myötä pystymme merkittävästi vähentämään veden ja puhdistusaineiden käyttöä päivittäisessä siivoustyössä.