Toiminta

Toimintamme

Oulun Serviisi on kaupungin liikelaitos, jonka toiminta-ajatuksena on tuottaa Oulun seudulla laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria- ja puhtauspalveluja asiakkaidemme haluamina palvelukokonaisuuksina.

Pyrimme kilpailukykyiseksi organisaatioksi yhteisin pelisäännöin ja Oulun kaupungin arvoja — rohkeutta, reiluutta ja vastuullisuutta — kunnioittaen. Haluamme toimia moniosaavana ja oppivana organisaationa.

Tuotamme puhtautta ja hyvää ruokaa kuntalaisille, yli 200 toimipaikassa eri puolilla Oulua. Päivittäin valmistamme yli 40 000 ateriaa ja huolehdimme lähes 500 000 neliömetrin puhtaudesta. Tuotannon suuret volyymit varmistavat edulliset ostosopimukset ja mahdollisuudet nykyaikaisten teknologioiden käyttöön.

Oulun Serviisi tuottaa valtaosan palveluistaan kaupungin sisäisille asiakkaille. Suurimmat tilaaja-asiakkaat ovat Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut sekä sivistys- ja kulttuuripalvelut. Käyttäjäasiakkaita ovat julkisten ruokapalveluiden ja kaupungin tilojen käyttäjät, toisin sanoen lähes kaikki Oulun asukkaat.

Asiakkaidemme mielipiteet ovat meille tärkeitä. Kerro meille mielipiteesi palautelomakkeella.

 

Organisaatiomme

Oulun Serviisissä työskentelee noin 620 ruoan ja puhtauden ammattilaista. Liikelaitoksen johtajana toimii Johan Alatalo.

Ateria- ja puhtauspalveluiden tuotannosta vastaa palvelutuotantopäällikkö. Palvelutuotantopäällikön alaisuudessa oleva toiminta on organisoitu 9 palvelualueeseen, joita vetävät alue-esimiehet.

Palvelualueet huolehtivat vastuukohteissaan niin puhtaudesta kuin aterioista. Kiinteässä yhteydessä palvelualueiden kanssa työskentelevät ateria- ja puhtauspalveluiden asiantuntijat.

Asiakkuuksista vastaa asiakkuuspäällikkö, taloudesta ja hallinnosta talous- ja hallintopäällikkö.

Oulun Serviisin hallinnossa työskentelee taloudesta, henkilöstöasioista, hankinnoista, tuotekehityksestä, asiakkuuksista, laskutuksesta ja viestinnästä vastaava tukitiimi.

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2017