In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Oulun seudun kuntien kokeiluseutusopimus Oulun seudun kuntien kokeiluseutusopimus

Erityislainsäädännön tavoitteena on edistää ja tukea kuntien vapaaehtoista seutuyhteistyötä. Laki seutuyhteistyökokeilusta sisältää mm. mahdollisuuden siirtää kunnan päätösvallan julkisoikeudelliselle toimielimelle, yhteisölle tai säätiölle. Lisäksi lakiehdotukset sisältävät uusia mahdollisuuksia vaikuttaa seudun kehittämiseksi ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisesti lait, yhteisöverojen seudullisesta jakamisesta, kokeiluseudun osallistumisesta työvoima- ja elinkeinokeskuksen, ympäristökeskuksen, lääninhallituksen ja maakunnan liiton päätöksentekoon, mahdollisuus antaa lausunto investointien valtionosuuksista sekä valtion viranomaisten vireillä olevasta asiasta, mahdollistavat yhteisten seudullisten tavoitteiden edistämisen entistä paremmin. Laki seutuyhteistyökokeilusta hyväksyttiin eduskunnan käsittelyssä kesäkuussa 2002.
Oulun seudun kunnat ovat 1.10.2002 allekirjoittaneet kokeiluseutusopimuksen, jonka valtioneuvosto on vahvistanut 19.12.2002. Siihen sisällytettiin seuraavat lain tuomat mahdollisuudet.

  • kokeiluseudun osallistuminen työvoima- ja elinkeinokeskuksen päätöksentekoon
  • kokeiluseudun osallistuminen lääninhallituksen päätöksentekoon
  • kokeiluseudun joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelman laatiminen ja
  • kokeiluseudun sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämissuunnitelman laatiminen.

Joulukuussa 2004 eduskunta hyväksyi lain seutuyhteistyökokeilulain muuttamisesta. Oulun seudun kunnat allekirjoittivat 21.10.2005 uuden kokeiluseutusopimuksen, joka on voimassa 31.12.2012 saakka. Siihen sisällytettiin lain tuomat mahdollisuudet:

  • mahdollisuus hoitaa työterveyshuolto erillään muusta perusterveydenhuollosta seudullisena
  • mahdollisuus seudullisille toimielimille toimia sote-hankkeiden valtionavustuksen saajana
  • mahdollisuus antaa seudullinen lausunto sote-toimen ja opetus- ja kulttuuritoimen investointihankkeiden tärkeysjärjestyksestä

Kokeiluseutusopimus