In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Oulun seudun yleiskaavoitus Oulun seudun yleiskaavoitus

Oulun seudun yleiskaava 2020

Seudun yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa kunnan asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämisessä.

Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun, Oulunsalon ja Tyrnävän kuntien alueella on voimassa Oulun seudun yleiskaava 2020.


Maankäytön ja liikenteen aiesopimus

Oulun seudun liikennejärjestelmän kehittäminen kytkeytyy seudun maankäytön toteuttamiseen. Aiesopimuksen tavoitteena on edistää Oulun seudun maankäytön ja liikennejärjestelmän vuorovaikutteista kehittämistä yhteisesti sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Sopimuksen tavoitteena on myös varmistaa sellaisen liikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden toteutuminen, joilla on useita rahoittajia ja jotka vaikuttavat positiivisesti liikennejärjestelmän toimivuuteen.


Muut selvitykset:

Oulun seudun asukasbarometri on laadittu hyödynnettäväksi niin asuinympäristöjen kehittämisessä ja rakentamisessa kuin maankäytön toteuttamisohjelmissa ja asuntoalueiden asemakaavoituksessa lähtöaineistona. Tavoitteena on edistää Oulun seudun asukkaiden äänen kuulumista suunnittelussa ja lisätä Oulun seudun ja uuden Oulun elinvoimaisuutta.

Oulun seudun kunnat ovat laatineet selvityksen ”Oulun seudun elinkeinorakenne 1997-2006-2020

Oulun seudun logo
Yhteistyöorganisaation
toiminta päättyi 2012.
Kuntien yhteistyö jatkuu.