In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

VIVA -suunnitelma VIVA -suunnitelma

Virkistys- ja vapaa-ajanalueiden suunnitelma VIVA 2007

Suunnitelma on jatkoa vuonna 1998 valmistuneelle Oulun kaupunkiseudun virkistys- ja vapaa-ajan suunnitelmalle, jota on laajennettu kaikkiin Oulun seudun kymmeneen kuntaan.

Suunnitelmassa esitetään seudullinen virkistys- ja vapaa-ajan alueiden verkosto, jonka reittien varrella on esitetty matkailullisesti ja virkistyksellisesti merkittävät seudulliset kohteet ja alueet. Suunnitelmalla luodaan edellytykset VIVA-alueiden ja –reittien toteuttamisen tarkempaan suunnitteluun ja aikatauluttamiseen.

Seutuhallitus hyväksyi VIVA 2007-suunnitelman 25.1.2008

Suunnitelma sisältää selostuksen ja kaksi karttaliitettä. Toinen kartta kuvaa virkistysalueiden ja -reittien nykytilannetta ja toinen tavoitetilannetta.

Oulun seudun virkistys- ja vapaa-ajan alueiden (VIVA 2007) toteuttamissuunnitelma

Suunnitelma on kehittämisen työkalu, jossa on kuvattu VIVA-verkoston yhdeksän kärkikohdetta. Nämä kohteet ovat nykyään merkittäviä virkistys- ja vapaa-ajanviettokohteita. Niissä on aktiivista yritys- tai harrastetoimintaa ja ne ovat tunnettuja seudullisesti ja jopa kansainvälisestikin. Kärkikohteiden rinnalle suunnitelmassa on nostettu VIVA-verkostosta suuri joukko sellaisia kohteita, jotka tukevat kärkikohteiden toimintaa ja jotka toisaalta saavat etua kytkeytyessään osaksi suurempaa kokonaisuutta.

Seutuhallitus hyväksyi toteuttamissuunnitelman 29.9.2010.

Oulun seudun logo
Yhteistyöorganisaation
toiminta päättyi 2012.
Kuntien yhteistyö jatkuu.