Hakeutuminen

HAKEMUKSET JA SOPIMUKSET

Alta löydät tulostettavat liitteet (pdf) hakemiseen, tietoa lukukausimaksuista sekä muut linjakohtaiset käytössä olevat sopimukset:


Oppilaspaikkahakemus

Student Application Form

Lukukausimaksut ja maksuperusteet

Kuvausten ja tallenteiden käyttölupa (koskee kaikkia oppilaita)

Sopimus töiden käytöstä (koskee vain visuaalisen linjan oppilaita)