Ajankohtaista

Oulu on Vuoden kuntatilaaja

INFRA Oy palkitsi tänään Oulun kaupungin Vuoden kuntatilaajana. Palkinto tuli poikkeuksellisen pitkäjänteistä kehitystyötä toimivan tilaaja-tuottajamallin eteen. Kaupunki on tietoisesti luonut myös paikallisille pk-yrityksille edellytyksiä kilpailla hankkeistaan. Se käy markkinavuoropuhelua yrittäjien kanssa löytääkseen parhaat ratkaisut ja kehittääkseen omaakin toimintaansa. Oulun nimitys Vuoden kuntatilaajaksi on historiallinen, sillä kuntia ei ole aiemmin pantu järjestykseen tilaajataitojensa perusteella.

Oulun Vesi yhdessä Katu- ja viherpalveluiden kanssa kehitti Ouluun tekniselle sektorille tilaaja–tuottajamallin jo 2000-luvun alussa. Siinä julkinen taho tilaa palvelun ja joko kunnan yksikkö tai ulkopuolinen taho tuottaa sen. Toimintaa ohjataan sopimuksin. Malli toi palvelutuotantoon merkittävää säästöä ja joustavuutta. Ennen lähes kaikki tehtiin itse. Nyt kunnallistekniikan investoinneista teetetään yksityisillä yrityksillä lähes 80 prosenttia.

Oulun omakin toiminta tehostui, kun omat ja yksityissektorin työt tehdään samalla laatutasolla ja samoilla tarjouspyyntö-, sopimus- ja työmaakokouskäytännöillä.

”Palveluiden laatu- ja hintakehitystä on seurattu vuodesta 2002. Alussa oma tuotanto oli 120 prosenttia kalliimpaa kuin yksityinen. Nyt olemme päässeet 10–15 prosentin eroon, mikä on huikea saavutus”, Oulun yhdyskuntajohtaja Matti Matinheikki kuvailee.

Palkintoa olivat vastaanottamassa Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen sekä Oulun Veden edustajat.

Imatra sai samassa kilpailussa kunniamaininnan.

Jakolinkki