Ajankohtaista

< Takaisin

Vesijohtojen kunnossapito huuhtelu Haukiputaalla

Vesijohtojen kunnossapitohuuhtelu Haukiputaalla

Haukiputaan kaupunginosassa tehdään runkovesijohtojen vuosittaista kunnossapitohuuhtelua seuraavan huuhteluohjelman mukaisesti. Huuhtelun etenemisestä alueittain ja sen tarkemmasta ajankohdasta kerrotaan lisäksi tienvarsi-ilmoituksissa, jotka tuodaan kohteeseen vähintään päivää ennen suunnitellun huuhtelun aloittamista.

Huuhtelussa vettä juoksutetaan runkovesijohdosta suurella virtaamalla, jolloin verkostoon mahdollisesti kertyneet saostumat irtoavat ja poistuvat. Tavallisesti saostuma koostuu putkistojen sisäpinnoille kertyneestä ruskehtavasta rautasakasta. Runkojohtojen huuhtelun vaikutus ei kuitenkaan ulotu talojohtoihin, joten talousvedessä saattaa silti esiintyä lyhytaikaisesti samentumaa. Talojohdosta samentuma poistuu nopeasti juoksuttamalla vettä esim. keittiön hanasta. Samentumasta ei ole terveydellistä haittaa, mutta ruoan laittoa ja valkopyykin pesemistä kannattaa välttää kunnes vesi on jälleen kirkasta.

Oulun Vesi pahoittelee huuhtelusta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, mutta toimenpide on välttämätön talousveden korkean laadun takaamiseksi.

Lisätietoja huuhtelun etenemisestä voi tiedustella alueen putkimestareilta: Laitinen: 0400 739629 ja Toljamo 046 9232210

Vko 3

Holma, Santaholma, Ervastinranta, Ukonkaivos, Jussila,Jokelantien varsi

Vko 4

Siikasaari, Keiska, Siipolanvainio, Siipola, Putaankylä, Martinniemi

Vko 5

Martinniemi, Kurtinhauta,  Häyrysenniemi, Mietunperä, Parkumäki, Ukkolanperä, Luukela,

Halosenniemi

Vko 8

Niemeläntörmä, Tolppatörmä, Tuohilaakso, Kuivalanperä,  Asema, Jokikylä, Onkamo

Vko 9

Annalankangas, Viikki, Simppula, Haapakangas 1, 2 ja 3 Takkuranta, Pohjois Kello, Käpylänperä

Vko 10

Kello, Kiviniemi, Virpiniemi

Vko 11

Hietalanmäki, Kellon asema, Holstinmäki, Piimäperä, Kalimenkylä

Jakolinkki