Puolivälinkankaan vesitorni

Ajankohtaista

< Takaisin

Vesijohtoverkoston kunto Oulussa parhaiden tasolla Suomessa

Oulussa vesijohtoverkoston kuntoon ja vedenlaatuun liittyvät tunnusluvut ovat valtakunnallisesti parhaiden tasolla, ja esimerkiksi verkostojen saneerauksiin tehdyt investoinnit ovat parantaneet tuloksia. Jäteveden puhdistuksessa typenpoistovelvoitteen täyttäminen on edelleen haasteellista, minkä parantamiseksi on vuonna 2018 on Taskilan puhdistamolle valmistunut uuteen kalvosuodatustekniikkaan perustuva typenpoistolaajennus. Sen vaikutukset nähdään vasta tulevissa raporteissa. Tulokset selviävät vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä Venlasta, johon kootaan vuosittain 123 vesihuoltolaitoksen tiedot. Raportti on suunnattu ensisijaisesti tunnuslukujärjestelmää käyttävien laitosten tarpeisiin, mutta se tarjoaa ajankohtaista tietoa suomalaisesta vesihuollosta myös muille asiasta kiinnostuneille.

Tulosten vertailtavuuteen vaikuttavat jäteveden puhdistusvaatimusten erot sekä sekaviemäröityjen alueiden määrä. Vertailun tuloksissa on syytä huomioida, että suurempien laitosten jäteveden puhdistusvaatimukset ovat yleisesti tiukempia kuin pienillä laitoksilla. Oulussa on esimerkiksi voimassa jäteveden typenpoistovelvoite, mikä ei koske pienempiä laitoksia.  Suurissa kaupungeissa kaupunkirakenne on myös vanhempaa, ja jätevesiverkostossa on siten vielä käytössä sekaviemäröityjä alueita, mikä lisää vuotovesien määriä.

Vuoden 2017 tietoja esittelevään tunnuslukuraporttiin tuli uutuutena Vesihuollon tila -raportti. Se kuvaa pelkistetymmin vesihuollon tilaa eri vesihuoltolaitoksissa. Talousveden osalta raportissa otetaan huomioon laatuvaatimusten täyttyminen, putkirikkojen suhteellinen määrä ja laskuttamattoman veden osuus. Jäteveden tunnusluvuissa tarkastellaan lupaehtojen täyttymistä, viemäriverkon tukosten määriä ja vuotovesimääriä.

Jakolinkki

Linkki toiminta-alueeesen
Linkki häiriötiedotekarttaan

Asioi verkossa

Anna palautetta

Mittarilukeman ilmoittaminen 

Liittymissopimuksen tilaus

 

Sprinkleriliittymissopimuksen tilaus

Liitoslausunnon tilaus

Ilmoitus omistajanvaihdoksesta

Vuokralaisen laskutuksen päättäminen

Karttaotteen tilaus

Linkki veden laadun nettisivulle.