Puolivälinkankaan vesitorni

Ajankohtaista

< Takaisin

VRJ Pohjois-Suomi Oy lietteenkäsittelyn palveluntuottajaksi Ouluun

VRJ Pohjois-Suomi Oy on valittu lietteenkäsittelyn palveluntuottajaksi Ouluun. Oulun Vesi kilpailutti jätevesilietteen käsittelyn kokonaispalvelun, ja VRJ Pohjois-Suomi teki kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen.

Oulun Vesi on kilpailuttanut jätevesilietteen käsittelyn kokonaispalvelun. Suoritetun tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antoi VRJ Pohjois-Suomi Oy. Lopullisen tarjouksen jätti kaksi toimijaa. Sopimuskauden kesto on kymmenen vuotta ja siihen sisältyy mahdollisuus viiden vuoden optiokauteen. Sopimuksen arvo on noin 24 miljoonaa euroa. Teknisten liikelaitosten johtokunta teki hankinnasta päätöksen kokouksessaan 24.1.2019.

Tavoitteena on ollut kestävän kehityksen mukainen, toimintavarma ja kustannustehokas lietteenkäsittelypalvelu, joka on mukautettavissa toimintaympäristön ja lainsäädännön vaatimusten muuttuessa. Nykyinen kemialliseen hygienisointiin ja kompostointiin perustuva lietteenkäsittely loppuu vuoden 2020 keväällä, jolloin lietteet aletaan käsitellä VRJ:n biokaasulaitoksessa. Prosessissa syntyvää biokaasua käytetään korvaamaan yrityksen omaa energiankäyttöä sekä jalostetaan liikennepolttoaineeksi. Lopputuote jalostetaan pääosin viherrakentamiseen multatuotteiksi ja maanparannusaineeksi. Vuosittain lietettä tullaan käsittelemään noin 35 000 tonnia.

Kilpailutus järjestettiin erityisalojen hankintalain mukaisena innovaatiokumppanuusmenettelynä. Monivaiheiseen kilpailutukseen sisältyi markkinavuoropuhelua sekä useita eri vaiheen neuvotteluja potentiaalisten toimittajien kesken. Innovaatiokumppanuuden tavoitteena oli innovatiivisen palvelun kehittäminen ja tämän tuloksena tuotetun palvelun hankinta. Innovatiivisessa hankinnassa toteutettiin mm. EU:n ja Suomen bio- ja kiertotalouteen sekä cleantech-ratkaisuihin liittyviä tavoitteita sekä Oulun kaupungin hankintaohjelman innovatiivisuuteen, hankintaosaamiseen, yhteiskuntavastuuseen ja kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita.

Jakolinkki

Linkki toiminta-alueeesen
Linkki häiriötiedotekarttaan

Asioi verkossa

Anna palautetta

Mittarilukeman ilmoittaminen 

Liittymissopimuksen tilaus

 

Sprinkleriliittymissopimuksen tilaus

Liitoslausunnon tilaus

Ilmoitus omistajanvaihdoksesta

Vuokralaisen laskutuksen päättäminen

Karttaotteen tilaus

Linkki veden laadun nettisivulle.