Ajankohtaista

< Takaisin

Katumuutoksia välillä keskusta - Heinäpää

Kaksisuuntaistaminen

Isokadun liikenne välillä Puistokatu – Saaristonkatu ja Kirkkokadun liikenne välillä Puistokatu – Albertinkatu muuttuu kaksisuuntaiseksi torstaina 9.5.2019 klo 6.30. Tarvittavat liikenteenohjausta koskevat muutokset on tehty huhti- ja toukokuun vaihteessa ja muutokset otetaan käyttöön yhdellä kertaa muutospäivää edeltävänä yönä. Liikennevalot kytketään kaksisuuntaistettavilta kaduilta pois käytöstä edellisenä iltana ja ne otetaan käyttöön risteys kerrallaan muutospäivänä, kun tarvittavat kytkennät ja ohjelmoinnit on saatu tehtyä. Katujen kaksisuuntaistaminen on pysyvä järjestely.

Autoilijoille kaksisuuntaistaminen näkyy muuttuneina kaistajärjestelyinä sekä liikennevalo-, liittymä- ja liikennemerkkimuutoksina. Molemmat kaksisuuntaistettavat kadut ovat asuntoalueen sisäisiä katuja ja ne palvelevat paremmin alueen käyttäjiä kaksisuuntaisina. Kaksisuuntaistamisella turvataan sujuva pääsy kadun varressa oleville kiinteistöille ja lisäksi luodaan laajemmat edellytykset kävelylle ja pyöräilylle sekä parannetaan keskustan saavutettavuutta. Kaksisuuntaistaminen selkeyttää keskustan liikennettä ja johdonmukaistaa kiinteistöille pääsyä. Samalla molempien katujen etuajo-oikeussuhteita muutetaan Puistokadun ja Albertinkadun välillä olevien katuliittymien osalta niin, että liittymät muuttuvat tasa-arvoisiksi.

Peruskorjaus

Kirkkokatu peruskorjataan tulevina vuosina nyt kaksisuuntaistettavalta osuudelta. Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut sekä Oulun Vesi käynnistävät peruskorjauksen ensimmäisen vaiheen maanantaina 13.5.2019 välillä Heinätorinkatu – Sepänkatu. Valmistelevat työt on aloitettu toukokuun alussa.

Rakentamistyö käsittää vesihuoltoverkoston peruskorjauksen sekä kadun rakennekerrosten ja pintarakenteiden uusimisen koko kadun poikkileikkausleveydeltä. Kadunrakennusurakan yhteydessä tehdään kaukolämpö-, valaistus-, sähköverkko- ja tietoliikennetöitä. Työt toteutetaan yhteistyössä Oulun Energian ja teleoperaattoreiden kanssa. Kadunrakennustöiden pääurakoitsijana toimii Oulun kaupungin Infra liikelaitos. Työt valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.

Rakennustyömaa aidataan suoja-aidoilla ja aluetta muutetaan työn etenemisen mukaisesti vaiheittain. Autoliikenne suljetaan peruskorjattavalta väliltä rakennustöiden ajaksi. Jalankulku, pyöräily ja kiinteistöjen huoltoliikenne järjestetään työmaa-alueella koko työmaan ajan. Alueella sijaitsevat liikkeet toimivat normaalisti ja pääsy niihin varmistetaan koko työmaan ajan. Rakennustyön seurauksena alueella ja sen läheisyydessä liikkuu raskaita ajoneuvoja, jotka aiheuttavat liikennehäiriöitä.

 

LISÄTIETOA

Rakennuttaminen               
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Saku Peltoniemi p. 044 703 2287

Welado Oy, Sami Hietakangas p. 044 260 4037

Oulun Vesi -liikelaitos, Antti Hekkala p. 044 703 3832

Suunnittelu                        
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Jukka Aitto-oja p. 044 703 2120

Rakentaminen                    
Oulun Infra -liikelaitos, Pasi Nikula p. 044 703 2284

 

Liitteenä karttakuva katumuutoksista (pdf)

Jakolinkki

Linkki toiminta-alueeesen
Linkki häiriötiedotekarttaan

Asioi verkossa

 

Anna palautetta

Mittarilukeman ilmoittaminen 

Liittymissopimuksen tilaus

 

Sprinkleriliittymissopimuksen tilaus

Liitoslausunnon tilaus

Ilmoitus omistajanvaihdoksesta

Vuokralaisen laskutuksen päättäminen

Karttaotteen tilaus