Haja-asutusalueiden viemäröintiohjelma

Haja-asutuksen jätevesienkäsittely

Jätevesien viemäröinti ja puhdistaminen ovat tärkeitä yleisen hygienian ja vesiensuojelun kannalta. Oulun Vesi puhdistaa jätevedet omalla toiminta-alueellaan. Sen sijaan toiminta-alueen ulkopuolella asuvat järjestävät viemäröintinsä itse ja ovat siitä vastuussa.

Yksityiskohtaisempia tietoja haja-asutusalueiden viemäröinnin käsittelystä saat ympäristötoimen sivuilta.

Usein kysyttyä haja-asutusalueiden viemäröinnistä

Lähellä Oulun Veden toiminta-aluetta asuvien on usein mahdollista liittyä vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Mahdollisuutta voivat kysellä myös ne, jotka asuvat kauempana kunnan yleisestä vesijohto- ja viemärialueesta. 

Haja-asutusalueiden viemäröintihankkeet

Haja-asutusalueiden viemäröintihankkeissa tärkeintä on asukkaiden aktiivisuus. Mikäli alueen asukkaista 70 % on kiinnostuneita viemäröinnistä, käynnistetään hankkeen tarkempi suunnittelu. Pohjavesialueen viemäröinti voidaan rakentaa, vaikka liittymishalukkuus on vähäisempää. Pohjavesialueella olevan kiinteistön on pääsääntöisesti liityttävä laitoksen verkostoon.

Hankkeiden toteuttamisaikatauluun vaikuttavat myös alueen maankäyttö, ympäristönsuojelu sekä kustannustehokkuus. Hankkeissa on harkinta-aika, jonka jälkeen tehdään liittymissopimukset ja työn kilpailutus.

Haja-asutusalueiden viemäröintihankkeissa Oulun Vesi rakennuttaa kustannuksellaan runkoviemärin, ja kiinteistöt liittyvät omalla tai naapurin kanssa yhteisellä kiinteistöpumppaamolla runkoviemäriin.

Kiinteistöt rakentavat taloviemärin yksin tai yhdessä kilpailutettuna heti runkoviemärin valmistuttua. Runkoviemäriin pitää liittyä kahden vuoden sisällä.

Alueilla, joilla on vireillä asemakaavoitusta, vesihuollon järjestäminen ratkaistaan kaavoituksen kanssa yhtä aikaa.

Viemäröinnin kustannukset

Asemakaava-alueen ulkopuolisille alueille on omat liittymismaksuperusteet.

Hinnasto

Kiinteistönomistajalle aiheutuu lisäksi viemäriin liittymisestä mm. seuraavia kustannuksia:

  • talopaineviemärin rakentaminen runkojohtoon asti
  • kiinteistöpumppaamon hankinta ja asennus sekä siihen liittyvät sähkötyöt
  • mahdollinen taloviettoviemärin rakentaminen
  • sakokaivojen täyttäminen ja putkitukset

Arvion kiinteistöllä tehtävien toimenpiteiden kustannuksista saa paikalliselta maanrakennusurakoitsijalta.

Taloudelliset avustukset

Kotitalousvähennys

ARA-avustus

Ota yhteyttä

Liitoslausunto

Tilaa liitoslausunto netistä

Tekninen neuvonta puh. 08 558 43888 klo 8.30–11.30. 

Maksuajan saaminen

Maksuajan saaminen, Monetra Oy, Päivi Parttimaa, puh. 044 703 0731.

Oulun Veden hankkeet

Projekti-insinööri Raimo Kangasharju puh. 040 5736822