Hulevesi

Hulevedellä tarkoitetaan rakennusten alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä sekä talon perustusten kuivatusvettä. Hulevettä syntyy erityisesti kaduilta, teiltä ja rakennuksen katoilta.

Oulun kaupungissa vastuu hulevesistä on yhdyskunta- ja ympäristöpalveluillla, joka valvoo hulevesien käyttöä sekä hyväksyy niitä koskevat suunnitelmat ja määräykset.

Oulun kaupungin hulevesisivut