In English | Tekstin koko A- A+

Oulun Vesi

Johtaja Johtaja

Oulun Vesi toimii Oulun Veden johtokunnan alaisuudessa. Johtaja Jouni Lähdemäki vastaa Oulun Veden toiminnasta johtosäännössä ja jatkodelegointisäännössä määritellyn mukaisesti ja toimii johtokunnan esittelijänä.

Johtaja vastaa liiketoiminnan tuen asioista, joihin kuuluvat mm.
  • laitosta koskevat kehittämisasiat,
  • henkilöstön, viestinnän, laadunhallinnan, työsuojelun ja asiakirjahallinnan asiat sekä
  • muut laitostason strategiset projektit ja tehtävät.

Laitoksen johtoryhmä kokoontuu viikoittain johtajan johdolla. Johtoryhmän jäseniä ovat yksiköiden päälliköt, työsuojelupäällikkö ja laatuvastaava.