Kaivonkannet

Kun kulkee kävellen, pyöräillen tai autoillen kaupungissa, ei voi välttyä näkemästä erilaisia kaivonkansia maassa. Mitä kaivonkansia ne oikein ovat ja mitä niiden alla on? 

Ritiläkaivot

Tämä on sadevesiviemärin ritiläkansi. Kannen rei´istä sadevedet menevät ensin isoon runkoviemäriputkeen ja sieltä avo-ojiin sekä vesistöön. Sadevesiverkoston pituus on 623 km.

Ritiläkansilla varustetuissa sadevesikaivoissa on ns. sakkapesä, johon kerääntyy sadeveden mukana tuomat roskat. Pesiä tyhjennetään säännöllisesti, jotta ne estävät roskien kulkeutumisen sadevesirunkoviemäriin ja sitä kautta vesistöihin. Oulussa on noin 30 650 kpl ritiläkaivonkansia. 

Sadevesikaivon ritiläkansi

Tällaista elokuvista tuttua viemäriä kutsutaan kitakaivoksi. Myös tämä kerää sadevettä ja johtaa isoon runkoviemäriin.

Sadevesiviemärin kitakaivo

Pienillä piha- ja katualueilla sadevesiviemärin kansi voi olla kuvan kaltainen. Kansi on reilu 30 cm halkaisijaltaan.

Sadevesikaivon kansi

Jätevesikaivot

Tässä on nykyinen jätevesiviemäriverkoston sekä sadevesirunkoverkoston kaivonkansi. Se on umpinainen, ja sen alla kulkee jätevettä. Jos viemärissä on tukosta tai sitä halutaan muutoin huoltaa, tämä on se kansi, jonka alle mennään huoltotöihin. Umpinainen kansi estää sadeveden ja roskien pääsyn runkoviemäriin. Kannessa on pieni reikä, joka helpottaa kannen aukaisua kaivokoukulla ja mahdollistaa kaivon tulvimisen kannen kautta ongelmatilanteissa.

Jätevesi virtaa runkoviemäriverkostoa pitkin kohti jätevesipumppaamoja ja lopulta jätevedenpuhdistamolle. Jäteveden kaivonkansia on Oulussa 23 500 kpl.

Jätevesikaivon kansi

Jotkut kaupungin kaivonkansista ovat neliömäisiä kuten tämä ydinkeskustassa.

Jätevesikaivon kansi

Pieni, usein omakotitalon lähellä sijaitseva kansi on kiinteistön jätevesiviemärin tarkastusputken kansi. Tarkastusputken kautta viemäri on huuhdeltavissa helposti, ja viemäritukoksen sattuessa tukoksen voi avata tämän putken kautta.  Viemäritukoksen sattuessa tarkastusputken avulla voidaan turvata se, ettei vesi valu talon sisällä lattialle.

Jätevesiviemärin tarkastusputken kansi

Muut kaivonkannet

Kuvassa oleva pieni kansi on kiinteistön tontille tulevan vesijohdon sulkuventtiilin kansi. Sen kautta voidaan kiinteistön vesijohto sulkea kokonaan. Tämä voi olla tarpeen, jos talossa joudutaan tekemään vaikkapa iso vesijohtoremontti.

Sulkuventtiili voi sijaita joko tontilla tai katualueella. Talon omistajan olisi hyvä tietää sulkuventtiilin sijainti ongelmatilanteiden varalta. Kiinteistöjen sulkuventtiilejä on Oulussa 38 000. 

Vesijohdon sulkuventtiilin kansi

Kannet ja kansistot voivat olla myös suuria. Kuvassa on vesijohtotunnelin huoltoluukku, mitä kautta päästään korjaustöihin ilman tiealueen auki kaivamista. Tällaiset suuret kansistot ovat erittäin raskaita, ja niiden aukaisussa käytetään niitä varten erikseen suunniteltuja nostolaitteita.

Vesijohtotunnelin huoltoluukku