In English | Tekstin koko A- A+

Oulun Vesi

Monitavoitearviointi Monitavoitearviointi

Monitavoitearviointi

Oulun yliopisto toteutti helmi-elokuun 2014 aikana Oulun vedenhankinnan varmistamisen monitavoitearvioinnin yliopiston omalla tutkimusrahoituksella.  Monitavoitearvioinnissa verrattiin Viinivaaran, Yli-Iin harjujakson, Oulun lähellä sijaitsevien pohjavesialueiden (hajautettu ratkaisu) ja Iijoen pintaveden soveltuvuutta nykyisen Oulujoen vedenoton rinnalle ja varavesijärjestelmiksi. 
 
Arvioinnin tueksi muodostettiin Oulun kaupungin päättäjistä koostuva päätöstukiryhmä, joka oli tiiviisti mukana työssä antaen oman arvionsa tavoitteista, vaikutusten merkittävyydestä ja parhaasta vaihtoehdosta. Päätöstukiryhmään osallistui liikelaitoksen johtokunnan edustajia, kaupunginhallituksen edustajia ja muita kaupunginvaltuutettuja ja se kokoontui kolme kertaa. Ryhmän kokouksiin osallistuivat myös Oulun Veden ja konsultin edustajat sekä ELY-keskuksen asiantuntijat. Kevään aikana haastateltiin useita asiantuntijoita ja järjestettiin neljä yleisötilaisuutta, joista kaksi oli Oulussa, yksi Yli-Iissä ja yksi Viinivaaran seudulla. 
 
Arvioinnin tavoite oli löytää taloudellisesti, teknisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä ja hyväksyttävä varavesijärjestelmä, joka suurena investointina toteuttaa vesihuollon pitkän aikavälin tavoitteita. Tavoite oli myös helpottaa keskustelua, eri osapuolten oppimista ja päätöksentekoa vedenhankinnan vaihtoehdoista sekä mahdollisesti löytää hyväksyttävä ja paras ratkaisu Oulun vedenhankinnan varmistamiseksi. 
 
Valmistuneen monitavoitearvioinnin yhteenvetona todetaan, että Yli-Iin ja Viinivaaran pohjavesivaihtoehdot ovat lupaavimpia vaihtoehtoja Oulun vedenhankinnan varmistamiseen.

Loppuraportti luettavissa ohessa:
Loppuraportti (pdf-tiedosto, 2,82 Mt)