Sakokaivolietteen vastaanotto

Sakokaivoliete ja umpisäiliöön koottu jätevesi tuodaan Taskilan ja Yli-Iin jätevedenpuhdistamoille. Sakokaivolietteen vastaanottomaksu on voimassa olevan hinnaston mukainen.

Umpisäiliön jätevesille asiakas voi hakea Oulun Vedeltä ns. umpikaivoluvan.

Umpikaivolupa myönnetään asiakkaalta saadun hakemuksen perusteella. Hakemuksessa esitettävä seuraavat tiedot:

· Asiakkaan nimi ja osoite

· Kiinteistötunnus ja kiinteistön osoite

· Umpisäiliön koko ja materiaali

· Asemapiirros, jossa näkyy umpikaivon sijainti (esim. rakennusluvan LVI-asemapiirros)

· Allekirjoitus