In English | Tekstin koko A- A+

Oulun Vesi

Selvitys vedenhankinnan varmistamisen vaihtoehdoista Selvitys vedenhankinnan varmistamisen vaihtoehdoista

Selvitys Oulun vedenhankinnan varmistamisen vaihtoehdoista

Selvityksessä kartoitettiin kaikki potentiaaliset vedenhankinnan vaihtoehdot (pohjavesi, tekopohjavesi, pintavesi) 80-100 km säteellä kanta-Oulun alueelta. Useista vaihtoehdoista jatkotarkasteluun otettiin kolme keskitettyä pohjaveden hankintavaihtoehtoa (Yli-Iin ympäristö, Viinivaara ja Ahmaskangas (Muhos-Tyrnävä)) ja yhdessä hajautetussa pohjavesiratkaisussa vettä pyrittäisiin kokoamaan Haukiputaan, Oulunsalon, Hangaskankaan ja Ylikiimingin pohjavesialueilta. Pintavesiratkaisuna tutkittiin vedenhankintaa Iijoesta. Pohjavesivaihtoehtojen lisäksi tutkittiin tekopohjaveden muodostamismahdollisuuksia. 

 
Selvityksessä pohdittiin erityisesti vaihtoehtojen teknis-taloudellista toteuttamiskelpoisuutta, mutta siinä kartoitettiin myös luontovaikutuksia, sosiaalisia vaikutuksia sekä riskejä. Monitavoitearviointiin selvitys antoi hyvän lähtökohdan vaihtoehtojen arviointiin ja tuleviin keskusteluihin sidosryhmien kanssa.

Raportti Oulun vedenhankinnan varmistamisen vaihtoehdoista
(pdf, 1,49Mt)

Tiivistelmä Oulun vedenhankinnan varmistamisen vaihtoehdoista
(pdf, 656kt)

PowerPoint-esitys Oulun vedenhankinnan varmistamisen vaihtoehdoista
(pdf, 2,78Mt)

Karttaliitteet

Liite 1: Pohjavesialueet
(pdf, 4,69Mt)

Liite 2: Arkalan alueet
(pdf, 423kt)

Liite 3: Hangaskangas
(pdf, 412kt)

Liite 4: Onkamo
(pdf, 443kt)

Liite 5: Rokua
(pdf, 422kt)

Liite 6: Salonselkä
(pdf, 517kt)

Liite 7: Saviaronkangas ja Kellokangas
(pdf, 453kt)

Liite 8: Hirsijärvi-Ahmaskangas
(pdf, 401kt)

Liite 9: Tyrnävä-Muhos
(pdf, 349kt)

Liite 10: Viinivaaran lähiseudut
(pdf, 653kt)

Liite 11: Viinivaara
(pdf, 814kt)

Liite 12: Yli-Ii
(pdf, 247kt)

Liite 13: Ylikiimingin harjujakso
(pdf, 967kt)

Liite 14: Varmistamisen nykytilanne
(pdf, 1,35Mt)

Liite 15: VE1 Ahmaskangas
(pdf, 1,35Mt)

Liite 16: VE2 Viinivaara
(pdf, 1,35Mt)

Liite 17: VE3 Yli-Ii
(pdf, 1,36Mt)

Liite 18: Hajautettu ratkaisu
(pdf, 1,35Mt)