Oulun Veden toiminta-ajatus

Oulun Vesi toimittaa asiakkailleen kohtuulliseen hintaan hyvälaatuista talousvettä ja vastaa jätevesien viemäröinnistä ja puhdistamisesta sekä asuinympäristön kuivatusvesien johtamisesta toiminta-alueellaan huolehtien vesistöjen ja muun ympäristön säilymisestä puhtaina.

 

Yleistä

Vesihuoltolaitokseen kuuluu kaksi pintavesilaitosta, noin kaksikymmentä pohjavedenottamoa, kaksi jätevedenpuhdistamoa, sekä verkosto, johon kuuluu talousvesi-, viemäri- ja hulevesiviemäriverkosto.