Kummi- ja tukioppilaat

Kaikilla ekaluokkalaisilla on kummioppilas ylemmältä luokka-asteelta. Kummioppilaat ovat mukana tukemassa ekaluokkalaisten koulun aloitusta.