Kummi- ja tukioppilaat - Oulunlahden koulu - Oulun kaupunki

Kummi- ja tukioppilaat Kummi- ja tukioppilaat

Kaikilla ekaluokkalaisilla on kummioppilas ylemmältä luokka-asteelta. Kummioppilaat ovat mukana tukemassa ekaluokkalaisten koulun aloitusta.