Erityinen tuki

Lukion erityisopettajan ensisijaisena tehtävänä on tarjota tietoa, ohjausta ja tukea erilaisissa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa. Lukion erityisopettaja on sopimuksen mukaan tavattavissa Oulunsalon lukiossa torstaisin.

 

Opiskelija voi 

• saada yksilöohjausta 

• osallistua lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen kartoitukseen 

 

Erityisopettaja

• voi arvioida opiskelijan mahdollista lukihäiriötä ja suunnitella tarvittavia tukitoimia 

• voi tukea ja ohjata opiskelijaa esimerkiksi sopivien opiskelutapojen ja oman oppimistyylin löytämisessä ja vahvistamisessa 

• auttaa erityisesti kielellisiin vaikeuksiin liittyvissä opiskeluongelmissa

• ei anna tukiopetusta oppiaineiden sisältöihin liittyvissä asioissa 

• voi tarvittaessa laatia opiskelijan luku- ja kirjoitushäiriöstä lausunnon ylioppilastutkintolautakunnalle

Mikäli opiskelijalla on luku- ja kirjoitushäiriö, aikaisemmin todettu sairaus, vamma tai muu opintoihin vaikuttava tilanne/asia, opiskelija on oikeutettu erityiseen tukeen ja hänelle voidaan laatia erityisen tuen suunnitelma (ETS). Oppimistilanteissa, kokeissa ja ylioppilastutkinnossa opiskelija on oikeutettu erityisjärjestelyihin, mikäli tuen tarve niitä edellyttää. Opiskelijan vastuulla on sopia tukijärjestelyistä ja koeviikon erityisjärjestelyistä aineenopettajan kanssa esittämällä ETS (Erityisen tuen suunnitelma) kunkin jakson alussa aineenopettajalle.

Erityisen tuen tarpeesta voi keskustella myös aineenopettajan, ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan, koulupsykologin tai terveydenhoitajan kanssa.

Erityisopettajaan voi ottaa yhteyttä wilman, sähköpostin tai puhelimen välityksellä.

Marjo Mattila p. 044 7039699

marjo.mattila@ouka.fi ; marjo.mattila@eduouka.fi