Opiskelu

YLEISIÄ OPISKELUOHJEITA

Lukio-opiskelu vaatii laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa. Niinpä läksyjä ja kokeisiin luettavaa asiaa on paljon. Tämän lisäksi kursseilla edetään nopeasti. Tämän takia läksyjen säännöllinen tekeminen ja poissaolojen välttäminen on välttämätöntä lukio-opiskeluissa menestymiselle. Lisäksi lukio edellyttää kykyä ja tahtoa itsenäiseen työskentelyyn, josta on kyllä hyötyä myös jatko-opinnoissa ja elämässä yleensä.

Tee oppitunnilla muistiinpanoja, osallistu keskusteluihin, väittelyihin ja kerää lisätietoja. Suunnittele aikatauluja kotitehtävien teolle ja kokeisiin luvulle. Muista jättää aikaa myös harrastuksille! Voit kysyä neuvoa aineenopettajilta, opinto-ohjaajalta, ryhmänohjaajalta tai rehtorilta.

 

KURSSIEN SUORITUSJÄRJESTYS

Oppiaineiden pakolliset ja syventävät kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä, ja tästä on joidenkin aineiden kohdalla erillinen ohje opetussuunnitelmassa. Joissakin reaaliaineissa suoritusjärjestys on kuitenkin vapaampaa. Sen sijaan kielissä ja matemaattisissa aineissa numerojärjestyksestä poikkeaminen on sallittu vain harvinaisissa poikkeustapauksissa. Kurssien suoritusjärjestyksen muuttamisesta on aina neuvoteltava kurssia opettavan opettajan kanssa.

 

 OPINTOSUUNNITELMAN MUUTTAMINEN

Uuden oppiaineen voi ottaa ohjelmaansa ja jonkin oppiaineen voi jättää pois ennen uuden jakson alkamista. Muutoksista on aina neuvoteltava opinto-ohjaajan kanssa, ja muutokset vahvistaa aina rehtori. Opintosuunnitelman muutos tehdään opinto-ohjaajalta saadulle lomakkeelle.

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen käytetään hyväksi lukemisessa seuraavia vastaavuuksia: MAA1 = MAB1, MAA3 = MAB2, MAA6 = MAB5, MAA7 = MAB4 ja MAA8 = MAB3. Tällöin ko. lyhyen kurssin numeroarvosanaksi tulee vastaava pitkän oppimäärän arvosana. Mikäli opiskelija haluaa yrittää korottaa näin saatua lyhyen kurssin arvosanaa, niin hänen on annettava tarvittavat opettajan määräämät lisänäytöt tai osallistuttava uudelleen ko. lyhyen kurssin opetukseen ja kurssikokeeseen. Jos opiskelija on suorittanut hyväksytysti muita pitkän matematiikan kursseja kuin em. vastaavuuslistassa on mainittu, niin ne luetaan opiskelijan lyhyen matematiikan koulukohtaisiksi syventäviksi kursseiksi. Jos opiskelija vaihtaa lyhyestä oppimäärästä pitkään oppimäärään, niin mikään lyhyen kurssin suoritus ei korvaa pitkän oppimäärän kursseja.

  

OPISKELIJAN ARVIOINTI

Kurssit arvostellaan toisistaan riippumatta joko numeroin 4:stä 10:een tai suoritettu/hylätty periaatteella. Kaikista pakollisista ja valtakunnallisista syventävistä kursseista annetaan numeroarvosana. Jos koulukohtainen syventävä kurssi arvioidaan hylätyksi, niin se ei kerrytä kokonaiskurssimäärää.

Kurssin alussa opettaja ilmoittaa kurssin arvioinnin perusteet. Mikäli opiskelija on paljon poissa kurssin tunneilta, opettajalla on mahdollisuus jättää opiskelija kokonaan arvostelematta.  Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet.

Opinto-ohjauksessa annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. Pyyntö on tehtävä kirjallisena kansliaan.

Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion tehtävään soveltuvat opinnot arvioidaan siten kuin opetussuunnitelmassa määrätään.