Opiskelijakunta

Opiskelijakunnan hallitus

Lukiossa toimii opiskelijakunta, johon kuuluvat kaikki oppilaat. Opiskelijakunnan päättävä elin on hallitus. Hallitukseen ehdokkaiksi voivat asettua kaikki opiskelijakunnan jäsenet ja valinta suoritetaan vaaleilla. Hallitus valitsee keskuudestaan muun muassa puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja kuulutusvastaavan. Hallituksen ohjaajana toimii opettajakunnan valitsema opettaja.

 

Opiskelijakunnan hallitus kehittää opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia koulussa, sekä lisää opiskelijoiden osallisuutta heitä koskevissa asioissa. Se käsittelee luokista kerättyjä ehdotuksia ja vie niitä tarvittaessa eteenpäin esimerkiksi opettajankokouksiin. Hallitus tekee päätöksiä, jotka koskevat käytössä olevia varoja, ja järjestää erilaisia tapahtumia piristämään koulun arkea. Kokouksissa voidaan myös käsitellä opettajien, vanhempien tai muiden yhteistyötahojen esille tuomia asioita. Hallitus ideoi itse asioita sekä valmistelee ehdotuksia ja esityksiä, sekä pitää jatkuvasti yhteyttä rehtoriin. Lisäksi toiminta kannustaa opiskelijoita ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta.

 

Koko opiskelijakunnalle tarkoitetut yleiskokoukset pidetään syksyllä ja keväällä. Opiskelijat voivat kuitenkin aina tuoda omia ajatuksiaan ja ehdotuksiaan hallitukselle pohdittavaksi sen jäsenien kautta.

 

Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet lv2018-19 alussa:

Lyydia Laukkanen (pj), Jenny Leppänen (siht.), Juuso Säkkinen, Bettiina Koskela, Taneli Kukkonen, Hanna Nevalainen, Aaro Niemistö ja Veikka Takkinen.