Oppimisen tuki (päivitetty 7.8.2018)

OULUNSALON LUKION OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO - päivitys 26.9.2018

Opiskelijaterveydenhuolto on terveyden edistämistä, sairauksien ennaltaehkäisyä ja terveyskasvatusta. Tavoitteena on hyvä terveys ja terveellisten elämäntapojen omaksuminen.

Terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä missä tahansa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Terveydenhoitaja tekee tarpeen mukaan yhteistyötä hyvinvointipalveluiden eri toimijoiden sekä kouluyhteisön kanssa opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Terveydenhoitajan määräaikaistarkastus tehdään kaikille lukion ensimmäisen vuoden oppilaille. Tytöt käyvät ensimmäisen lukuvuoden aikana myös lääkärintarkastuksessa. Pojat käyvät lääkärintarkastuksessa kutsuntojen yhteydessä myöhemmin. Lääkärinvastaanotot tapahtuu Oulunsalon terveysasemalla.

 

  • Terveydenhoitaja Sanna Vesteri

-vastaanotto perjantaisin lukion hyvinvointituvassa, 2krs.

-vastaanotto ilman ajanvarausta klo 11:30-12:00. Muina aikoina ajanvarauksella määräaikaiset terveystarkastukset sekä muut sovitut käynnit.

-puhelinnro:  050 3169113, puhelinaika ma-to klo 14:00-14:30

-tavoittaa myös Wilman kautta

 

Lukiopsykologi- ja lukiokuraattoripalvelut

Lukiopsykologin ja -kuraattorin työn keskeinen tavoite on edistää opiskelijoiden opiskelua, kehitystä sekä hyvinvointia ensisijaisesti koko oppilaitosyhteisössä toteutettavana työnä. Lukiopsykologi ja -kuraattori osallistuvat oppilaitosten opiskeluhuollollisen työn suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen mm. oppilaitoksen moniammatillisissa opiskelijahuolto-ryhmissä. Lisäksi lukiopsykologi ja -kuraattori voivat toteuttaa oppilaitoksessa ryhmämuotoista toimintaa, osallistua oppilaitoksen tapahtumiin ja hyvinvointipäiviin jne.

 

Lukiopsykologi ja -kuraattori tapaavat opiskelijoita sekä tekevät yhteistyötä opiskelijan vanhempien, oppilaitoksen henkilökunnan, muun sosiaalisen verkoston sekä eri viranomaistahojen kanssa opiskelijan tarvitseman tuen turvaamiseksi.

 

Lukiokuraattoriin voit olla yhteydessä mm. opiskeluun, kaverisuhteisiin, perhesuhteisiin ja opiskelijan elämässä tapahtuviin muutoksiin liittyvissä asioissa. Lisäksi lukiokuraattorilta voi saada ohjausta taloudellisissa asioissa.

 

LUKIOKURAATTORI Maija Tarkiainen on aloittanut lukiolla 25.9.2018.

 

Lukiopsykologiin voit olla yhteydessä mm. oppimiseen ja opiskeluun, elämäntilanteen muutoksiin, ihmissuhteisiin tai jaksamiseen ja mielialaan liittyvissä asioissa.

 

Lukiopsykologi Hanna-Liisa Kärsämä p. 040 632 5670. Hanna-Liisan tavoittaa parhaiten puhelinajoilla maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12.00–13.00, muina aikoina voi lähettää tekstiviestin. Hanna-Liisa on paikalla lukiossamme keskiviikkoisin hyvinvointituvassa.