Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Ennakkotiedote kaupunginhallituksen päätöksistä 11.6.2018

Ennakkotiedote ei ole pöytäkirja. Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan tarkistamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla.  

Kokous 15/2018

Esityslista

§

Otsikko

Liitteet

     
     

1

Infot 11.6.2018

Päätös: Esityksen mukaan

-

2

Oulun keskuspaloaseman korvaavien paloasemien hankeselvitys

Päätös: Esityksen mukaan

2 kpl

3

Kiikelin tontinluovutuskilpailu, tonttien varaaminen

Päätös: Esityksen mukaan, Jenni Pitko poistui kokouksesta käsittelyn ajaksi esteellisenä

1 kpl

4

Maankäyttösopimus sekä maakauppaa ja vuokrasopimuksen muutosta koskeva esisopimus Limingantullissa, Tyrnäväntie 6 ja 8, 564-9-26-7, 564-9-25-10, Pörhö Kiinteistöt Oy

Päätös: Esityksen mukaan

1 kpl

5

Oulun seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

Päätös: Esityksen mukaan

2 kpl

6

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkosuunnitelma

Päätös: Kaupunginjohtaja otti esitykseensä seuraavat yksimieliset muutokset: Palvelulinjauksiin lisättiin kappale ”Palveluverkkoa tiivistettäessä pyritään huolehtimaan, että useimmissa opetustilanteissa olisi enintään 25 oppilasta yhtä opettajaa kohti. Oppilaiden yksilöllinen tuki turvataan muun muassa yhteis- ja erityisopetuksella, koulunkäynnin ohjauksella ja oppilashuollolla. Opettaja-oppilassuhdeluvun ja erityisen tuen tavoitteet linjataan sivistyspoliittisessa ohjelmassa ja erityisen tuen toimenpideohjelmassa vuonna 2018.”

Kohtaan Pateniemi-Rajakylä palvelukeskittymä: korvataan toinen kohta tekstillä ”Pateniemen lukion siirtyessä Raksilan lukioon Kuivasojan sivukoulun oppilaat siirtyvät Rajakylän pääkouluun, mikäli oppilaat sinne mahtuvat. Kuivasojan sivukoulun jatko tarkastellaan joka tapauksessa viimeistään siinä vaiheessa, kun rakennus on peruskorjauksen kohteena.”

Muilta osin pohjaesityksen mukaan.

18 kpl

7

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2017

Päätös: Esityksen mukaan

1 kpl

8

Oulun kaupungin kansainvälisen toiminnan linjaukset

Päätös: Esityksen mukaan

1 kpl

9

Uuden varajäsenen valinta yhdyskuntalautakuntaan

Päätös: Esityksen mukaan

-

10

Uuden jäsenen valinta liikelaitosten johtokuntaan

Päätös: Valittiin Jarmo Husso (kok)

-

11

Kutsunnat 2018

Päätös: Esityksen mukaan

-

12

Valtuustoaloite: Oulun Energian kaukolämmön hinnan nostaminen

Päätös: Vedettiin pois listalta

2 kpl

13

Valtuustoaloite: Kallioparkin kustannukset

Päätös: Esityksen mukaan

1 kpl

14

Sanginjoen ulkometsän suojelu ja hoito, kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyt valitukset

Päätös: Esityksen mukaan

1 kpl

15

Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset

Päätös: Esityksen mukaan

-

 


Kokousasiakirjat Kokousasiakirjat