Ajankohtaista

< Takaisin

Ennakkotiedote kaupunginhallituksen päätöksistä 21.8.2017

Kaupunginhallitus: 17/2017
21.8.2017 15:00

 Ennakkotiedote

 

Ennakkotiedote ei ole pöytäkirja.

Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan tarkistamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla.

§

Otsikko

Liitteet

 

Kokouskutsu

-

 

Järjestäytyminen

-

1

Keskusvaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen talousarviot 2018 ja taloussuunnitelmat 2019-2020

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

1t kpl

2

Oulu - konsernin talouden neljännesvuosiseuranta II/2017

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

-

3

Oulun kaupungin tytäryhteisöraportti 2017

Päätös: Merkittiin tiedoksi ja lähetettiin edelleen kaupunginvaltuustolle.

1 kpl

4

Arviointikertomus 2016, vastaukset arviointikertomuksen huomioihin

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

1 kpl

5

Konsernihallinnon henkilöstöjohtajan tehtävien hoitaminen 1.9.2017 alkaen

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-

6

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan ja Joukkoliikennejaoston sähköisen esityslistan ja kokouskutsun jakelu valtuustokaudella 2017-2021

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-

7

Seudullisen joukkoliikennejaoston jäsenten valinta kaudelle 2017-2021

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-

8

Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunnan ja neuvottelukunnan jäsenten valinta

Päätös: Johtokuntaan valittiin pj:ksi Juha Vuorio (ps) ja varalle Auri Siika-aho sekä jäseniksi Päivi Jylhänkangas-Häkkilä (vas) varalle Jorma Hanhela ja Anna-Kaisa Pelto (kd) varalle Reijo Komu.

Neuvottelukunnan pj:ksi Heikki Kaisto (kesk) ja varalle Tuula Kuha. Tasa-arvolaista johtuen Tyrnävän, Hailuodon, Taivalkosken ja Utajärven kuntien edustajiksi valittiin naisehdokkaat.

-

9

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta toimikaudeksi 2017-2021

Päätös: Mauno Murtomäki (vas) puheenjohtajaksi, Mikko Pesola (sd), Arvi Mäläskä (kesk), Kati Hannila (kesk), Mirja Mustapirtti (vihr) ja Pirjo Bastman (kok).

-

10

Oulun kaupungin edustajan nimeäminen Oulunkaaren ympäristölautakuntaan

Päätös: Asia jäi pöydälle.

1 kpl

11

Lausunto luottamushenkilövaaleja koskevaan valitukseen

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

1 kpl

12

Kaupunginvaltuuston kokouspalkkio kiinteäksi ja korotuksista luopuminen, valtuustoaloite

Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystä, siten että viimeiseksi lauseeksi tulee: Aloite ei aiheuta toimenpiteitä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-

13

Luottamushenkilöiden palkkiotason lasku lain asettamalle minimitasolle, valtuustoaloite

Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystä, siten että viimeiseksi lauseeksi tulee: Aloite ei aiheuta toimenpiteitä.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

1 kpl

14

Oulun kaupungin osallistuminen Drömtåget -tapahtumaan 30.9.2017

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-

15

Päättäjien maamieskoulu

Kj: kaupunginhallitus ja –valtuusto oikeutetaan osallistumaan.

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-

16

Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset

Päätös: Ei otettu kaupunginhallituksen päätettäväksi.

-

17

Jäsenen nimeäminen vammaisneuvostoon toimikaudeksi 2017-2021

Päätös: Jäseneksi valittiin Lyly Rajala ja varalle Hanna Keskiaho.

-

18

Lisälista lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätöksiin

Päätös: Ei otettu kaupunginhallituksen päätettäväksi

-

 

 

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat