Siirry suoraan sisältöön

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Ennakkotiedote kaupunginhallituksen päätöksistä 26.3.2018

Ennakkotiedote ei ole pöytäkirja. Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan tarkistamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla.

Kokous 8/2018
Esityslista

§

Otsikko

Liitteet

   

 

   

 

1

Infot 26.3.2018

Päätös: Esityksen mukaan

-

2

Oulun maankäytön toteuttamisohjelma (MATO) 2018-2022

Päätös: Esityksen mukaan

5 kpl

3

Hankeselvitys Kauppahallin ja toriaittojen perusparannuksesta

Päätös: Esityksen mukaan

3 kpl

4

Anomus Kauppahallin peruskorjauksen aikaisten väistötilojen rahoittamiseksi

Päätös: Poistettiin esityslistalta

1 kpl

5

Pysäköintinormit Oulun kaupungin alueella

Päätös: Pysäköintinormeja tiukennettiin Jaana Isohätälän esityksestä siten, että liitteen 1 sivulla 12 olevan taulukon yläosa korvattiin seuraavalla taulukolla:

Käyttötarkoitus

Ydinkeskusta;
palveluiden
keskusta,
torialue ja
asemakeskus

Pysäköinti
normin
tiivistämis
vyöhyke

Ydinkeskusta;
asumisen
keskusta,
Myllytulli,
Linnanmaan
kampusalue

Toppila,
Hiukkavaaran,
Kaakkurin,
Kiimingin,
Oulunsalon ja
Haukiputaan
keskukset
4)

Muut
alueet

Asuminen

ap / k-m2
tai asunto

ap / k-m2
tai asunto

ap / k-m2
tai asunto

ap / k-m2
tai asunto

ap / k-m2
tai asunto

Kerrostalo

1/210

1/180 1)

1/210

1/150 1)

1/120 1)

Rivitalo ja kytketty
pientalo

1

1 1)

1

1,3 1)

1,5 1)

Erillispientalo

1

1

1

2

2

Opiskelija-asuminen

1/400

1/300

1/300

1/220 1)

1/220 1)

Tehostettu
palveluasuminen

1/450

1/400

1/400

1/350

1/300

Palveluasuminen

1/300

1/270

1/270

1/180

1/160

Vuokratalot 3)

-30 %

-25 %

-30 %

-20 %

-20 %

Isohätälän esitys voitti kaupunginjohtajan pohjaesityksen äänin 9-4. Isohätälän esitystä kannattivat Raudaskoski, Sala, Pohjola, Salmi, Pitko, Isohätälä, Husso, Heikkinen ja Åman-Toivio. Kj:n pohjaesityksen kannalla olivat Huikari, Ojalehto, Lappalainen ja Simula. Juha Huikari ja Matias Ojalehto jättivät päätökseen eriävän mielipiteensä.

Muutoin pysäköintinormi hyväksyttiin pohjaesityksen mukaan.

7 kpl

6

Oulun kaupungin tilinpäätös 2017

Päätös: Esityksen mukaan

1 kpl

7

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan lisämäärärahaesitys 5-vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatuksen kokeiluun

Päätös: Esityksen mukaan

-

8

Oulun kaupungin tytäryhtiöiden hallitusten palkkioiden määräytymisperusteet

Päätös: Esityksen mukaan

-

9

Asemakaavan muutos 564-2324, Knuutilan kaupunginosa (Knuutilankankaantie 15)

Päätös: Esityksen mukaan

1 kpl

10

Oulun Tietotekniikka liikelaitoksen johtokunnan sähköisen esityslistan jakelu valtuustokaudella 2017-2021

Päätös: Esityksen mukaan

-

11

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokoukset, syksy 2018

Päätös: Esityksen mukaan

-

12

Äänestysaluejaon muuttaminen

Päätös: Esityksen mukaan

2 kpl

13

Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset

Päätös: Esityksen mukaan

 

 


Kokousasiakirjat Kokousasiakirjat