Siirry suoraan sisältöön

Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Ennakkotiedote kaupunginhallituksen päätöksistä 9.4.2018

Ennakkotiedote ei ole pöytäkirja. Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan tarkistamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla.

Kokous 9/2018
Esityslista

§

Otsikko

Liitteet

 

 

 
 

 

 

1

Infot 9.4.2018

Päätös: Esityksen mukaan

-

2

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkosuunnitelmalinjaukset

Päätös: Kaupunginjohtaja otti esitykseensä seuraavan, vihreiden tekemän lisäyksen: Kohtaan: Varhaiskasvatuspalvelut ja perusopetus järjestetään yhtenäistä opintopolku -ajatusta noudattaen palvelukeskittymittäin ottaen huomioon väestö- ja oppilasennusteet, kaavoitussuunnitelmat ja muut tarvittavat alueellisesti vaikuttavat tekijät. Yhtenäistä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoa tiivistetään. Lisäys: Palveluverkkoa tiivistettäessä pyritään huolehtimaan, että useimmissa opetustilanteissa olisi enintään 25 oppilasta yhtä opettajaa kohti. Oppilaiden yksilöllinen tuki turvataan muun muassa yhteis- ja erityisopetuksella, koulunkäynnin ohjauksella ja oppilashuollolla. Opettaja-oppilassuhdeluvun ja erityisen tuen tavoitteet linjataan sivistyspoliittisessa ohjelmassa ja erityisen tuen toimenpideohjelmassa vuonna 2018.
Lisäksi päätökseen lisättiin Tuija Pohjolan esityksestä seuraava lisäys: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkosuunnitelmalinjaukset. Lisäksi kh päättää, että palveluverkkosuunnitelmasta tehdään yksityiskohtaiset päätökset puolueiden neuvottelujen pohjalta.
Pohjolan lisäysesityksen kannalla olivat Pohjola, Salmi, Pitko, Isohätälä, Simula, Husso, Heikkinen ja Åman-Toivio. Tyhjää äänestivät Ojalehto, Hukari, Oikarinen, Raudaskoski ja Haaga. Päätökseen jättivät eriävän mielipiteensä Huikari ja Ojalehto.

-

3

Oulun kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2018-2021

Päätös: Esityksen mukaan

3 kpl

4

Monetra - konsernin muodostaminen 1.1.2019

Päätös: Esityksen mukaan

-

5

Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 26.4.2018

Päätös: Esityksen mukaan

-

6

Oulu Innovaatioallianssiin liittyvät yhteisprofessuureja koskevat rahoitusesitykset, brändiprofessuuri

Päätös: Esityksen mukaan

-

7

Maankäyttösopimuksen hyväksyminen keskustassa, Arkistokatu

Päätös: Esityksen mukaan

1 kpl

8

564-2336 Välikylän asemakaavan laajennus (Kiimingin yrityspuisto)

Päätös: Esityksen mukaan

2 kpl

9

Joulukuun 2017 - helmikuun 2018 valtuustoaloitteet sekä aikaisemmat, käsittelemättömät valtuustoaloitteet

Päätös: Esityksen mukaan

1 kpl

10

Joulukuun 2017 - maaliskuun 2018 kuntalaisaloitteet sekä aikaisemmat, käsittelemättömät kuntalaisaloitteet

Päätös: Esityksen mukaan

1 kpl

11

Valtuuskunnan valitseminen Siofokin kaupungin 50-vuotisjuhlallisuuksiin

Päätös: Juhlaan osallistuvat Juha Hännisen lisäksi Juha Huikari, Jenna Simula ja Tuija Pohjola

-

12

Uuden käräjäoikeuden lautamiehen valitseminen

Päätös: Esityksen mukaan

-

13

Uuden jäsenen valinta vanhusneuvostoon

Päätös: Esityksen mukaan

-

14

Eron myöntäminen nuorten edustajistosta

Päätös: Esityksen mukaan

-

15

Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset

Päätös: Esityksen mukaan

-

16

Anomus Kauppahallin peruskorjauksen aikaisten väistötilojen rahoittamiseksi

Päätös: Esityksen mukaan

1 kpl

 


Kokousasiakirjat Kokousasiakirjat