Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 28.9.2020

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 28.9.2020. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Info 28.9.2020. Ylimmän johdon tehtäväjärjestelyt ja konsernihallinnon organisointi. Merkittiin tiedoksi.

2. Ulkoisen arvioinnin jatkotoimenpiteet: koulusihteeripalveluiden tuottaminen tulevaisuudessa. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Ulkoisen arvioinnin jatkotoimenpiteet Oulun Digi -liikelaitoksessa, ICT-palveluiden ulkoistaminen. Kaupunginjohtaja muutti päätösesityksen muotoon: ”Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Oulun kaupunki valmistelee ICT-palveluiden liikkeenluovutusta in house - toimijoille tai markkinatoimijoille. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto valtuuttaa kaupunginhallituksen päättämään liikkeenluovutuksesta selvityksen jälkeen. Kaupunginhallitus tekee palvelusopimuksesta ja liikkeenluovutuksesta erillisen päätöksen.”

Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

4. Ulkoisen arvioinnin jatkotoimenpiteet Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksessa, ateria- ja puhtauspalvelun kokonaisulkoistus. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

5. Ulkoisen arvioinnin jatkotoimenpiteet ja kaupunginhallituksen edellyttämät henkilöstöön liittyvät säästötoimenpiteet: Oulun kaupungin henkilöstön etuudet. Päätösesityksen neljännen ranskalaisen viivan kaupunginjohtaja muutti muotoon:” Kuntaliiton ansiomerkkien ja kaikkien kunniamerkkien ja arvonimien hakemisesta luovutaan sekä henkilökunnan että luottamushenkilöiden osalta, mikäli siitä aiheutuu kaupungille kustannuksia.” Tällä muutoksella päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Maankäyttösopimuksen tekeminen Pateniemessä, Sahantie 10, Temotek Oy. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Traficomin valtionavustuksen hakeminen Maikkulan baanan toteuttamiseen. Uusi päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää, että Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut hakee valtionavustusta Maikkulan baanan toteuttamiseen vuonna 2021 Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Yhdyskuntalautakunnan erillisinvestointeja koskeva päätös tehdään vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Traficomin valtionavustuksen hakeminen Kembaanan. Uusi päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää, että Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut hakee valtionavustusta Kembaanan 1.vaiheen suunnitteluun ja toteuttamiseen vuosina 2021–2022 Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Yhdyskuntalautakunnan erillisinvestointeja koskeva päätös tehdään vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

9. Traficomin valtionavustuksen hakeminen Kirkkokadun pyöräkadun toteuttamiseen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Uusi päätösesitys: Kaupunginhallitus päättää, että Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut hakee valtionavustusta Kirkkokadun pyöräkadun suunnitteluun ja toteuttamiseen vuosina 2021–2022 Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta. Yhdyskuntalautakunnan erillisinvestointeja koskeva päätös tehdään vuoden 2021 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

10. Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen muuttaminen. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

11. Vaalin toimittaminen sähköisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa, hallintosäännön muuttaminen. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

12. Eron myöntäminen Minna Kärkkäiselle luottamustehtävistä. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

13. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat