Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginvaltuuston päätöksiä 5.10.2020

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginvaltuuston päätöksistä 5.10.2020. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Info henkilövaalista sähköisessä kokouksessa.

2. Valtuuston kyselytunti.

3. Taloustiedonanto.

4. Arviointikertomus 2019, vastaukset arviointikertomuksen kannanottoihin. Merkittiin tiedoksi.

5. Sidonnaisuusilmoitukset. Merkittiin tiedoksi.

6. Vaalin toimittaminen sähköisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa, hallintosäännön muuttaminen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Sähköinen kokouskäytäntö, hallintosäännön muuttaminen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Takausten myöntämisen periaatteet 1.1.2021 alkaen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

9. Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen toimintaa koskeva kuntien välinen yhteistoimintasopimus vuosille 2021-2024. Päätösehdotus hyväksyttiin.

10. Pohjois-Pohjanmaan liiton perussopimuksen muuttaminen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

11. Ulkoisen arvioinnin jatkotoimenpiteet: koulusihteeripalveluiden tuottaminen tulevaisuudessa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

12. Ulkoisen arvioinnin jatkotoimenpiteet Oulun Digi - liikelaitoksessa, ICT-palveluiden ulkoistaminen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

13. Ulkoisen arvioinnin jatkotoimenpiteet Oulun Tilapalvelut - liikelaitoksessa, ateria- ja puhtauspalvelun kokonaisulkoistus. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi hyväksyttiin yksimielisesti Juha Vuorion esittämä ponsi: ”Valtuusto pitää tärkeänä, että kaupunginhallitus saa selvityksen vuosina 2022 ja 2023 ulkoistuksen vaikutuksista palveluiden laatuun sekä saatavuuteen, työntekijöiden työtyytyväisyyteen ja tarvittaessa harkitsee ottaa toiminnot takaisin omaksi tuotannoksi."

14. Uuden jäsenen valinta rakennuslautakuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, rakennuslautakunnan jäseneksi valittiin Kati Jurkko ja rakennuslautakunnan varapuheenjohtajaksi Piia-Riitta Korvenheimo.

15. Uuden varajäsenen valinta kaupunginhallitukseen. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Teija Ruokamo.

16. Uuden varajäsenen valinta konsernijaostoon. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Hanna Haipus.

17. Uuden jäsenen valinta kaupunginhallitukseen ja konsernijaostoon. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin kaupunginhallituksen jäseneksi Hanna Haipus. Konsernijaoston jäsenen nimeäminen jäi pöydälle.

18. Eron myöntäminen Minna Kärkkäiselle luottamustehtävistä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

19. Uuden jäsenen valinta sivistys- ja kulttuurilautakuntaan. Asia jätettiin pöydälle.

20. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2021. Päätösehdotus hyväksyttiin.

21. Asemakaavan muutos 564-2226 ja tonttijaon muutokset, Äimäraution kaupunginosa (Äimätie-Äimäkuja). Päätösehdotus hyväksyttiin.

22. Valtuustoaloitteet.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat