Ajankohtaista

< Takaisin

Avoimen hallinnon toimintasuunnitelma 2021-2023 hyväksyttiin - kaupunginhallituksen päätöksiä 1.3.2021

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 1.3.2021. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Hyvinvointilautakunnan esitys kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle Lassintalon hoivan laitospaikkojen lakkauttamisesta. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

2. POPsoten kuntakirje: valmistautuminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen perustamiseen, väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamiseen ja toimeenpanon edistämiseen sote-uudistusta koskevan lakikokonaisuuden voimaantulon jälkeen. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Paikallinen työ- ja virkaehtosopimus keikkatyön tekemisestä Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa (KVTES). Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Hoitohenkilöstön paikallinen lisätyösopimus korona-rokottamiseen hyvinvointipalveluissa. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Oulun kaupungin avoimen hallinnon toimintasuunnitelma vuosille 2021-23. Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Uuden kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen Oulun seudun ympäristötoimi - liikelaitoksen johtokuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, nimettiin Veijo Väänänen.

7. Uuden varajäsenen nimeäminen kaupunginhallituksen ryhmien puheenjohtajatoimikuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, nimettiin Veijo Väänänen.

8. Kuuden suurimman kaupungin talousseminaariin osallistuminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Kohti kestävää kaavoitusta, koulutus- ja keskustelutilaisuuteen osallistuminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Kaupunkien aika on nyt, verkkotilaisuuteen osallistuminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

11. Kaupunginvaltuuston kokouksen 22.2.2021 päätösten täytäntöönpano.

12. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat