Ajankohtaista

< Takaisin

Kuntatalous sote-uudistuksen kourissa – kuusi suurinta kaupunkia arvioivat vaikutuksia seminaarissa pe 12.3.

Suomessa ollaan toteuttamassa kunnallishallinnon historian suurinta reformia. Tietoa uudistuksen taloudellisista vaikutuksista kuntiin ja kaupunkeihin on vähän ja vaikutuksia niiden investointikykyyn ja elinkeinopolitiikan edellytyksiin on arvioitu riittämättömästi.

Millainen on kuntien taloudellinen tilanne sote-uudistuksen jälkeen? Tähän pureudutaan Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun, Tampereen ja Oulun kaupunkien järjestämässä seminaarissa perjantaina 12. maaliskuuta klo 13 alkaen. Seminaari on avoin kaikille, ja sitä voi seurata verkko-osoitteessa helsinkikanava.fi.

Sote-uudistuksella tulee olemaan kauaskantoiset vaikutukset paljon esitettyä laaja-alaisemmin kuin vain siihen, miten sote-palvelut tulevaisuudessa järjestetään. Uudistuksen vaikutukset ovat merkittävät sekä kuntien tulevaan rooliin että asemaan. Se tulee vaikuttamaan ratkaisevasti kuntien ja kaupunkien mahdollisuuksiin selviytyä tehtävistään, veloista ja velvoitteistaan. Se vaikuttaa myös niiden mahdollisuuksiin toimia ilmastonmuutoksen ja segregaation vastaisessa taistelussa, kestävän kasvun turvaamisessa tai uusien osaajien ja investointien houkuttelussa.

Seminaarissa aihetta lähestytään asiantuntijoiden johdolla. Arviointineuvos Antti Moisio valtioneuvoston kansliasta avaa kaupunkien investointikykyä peilaten sitä OECD:n suosituksiin ja kansainvälisiin käytäntöihin ja Espoon kaupungin hallinto- ja kehittämisjohtaja Markus Syrjänen valottaa kaupunkien näkökulmia sote-uudistukseen ja sen taloudellisiin vaikutuksiin. Asiaa kommentoimassa ovat myös professori Teemu Malmi Aalto-yliopistosta, kaupunkineuvos Kari Nenonen sekä kuntatalouden asiantuntija Sanna Lehtonen. Tilaisuuden avaa Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala ja päättää Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Kuusi suurinta kaupunkia ovat johdonmukaisesti tuoneet esille sote-uudistukseen liittyvät haasteet. Vaikutukset ovat merkittävät myös koko maan talouskasvulle. Viimeksi kaupungit ovat ilmaisseet huolensa sote-uudistuksen lausuntokierroksella, mutta lausuntoja ei ole otettu huomioon hallituksen esityksessä.

Seuraa seminaaria Helsinki-kanavalta (helsinkikanava.fi) perjantaina 12.3. klo 13 alkaen ja keskustele somessa hashtagilla #kuutostentalousseminaari.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat