Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunginhallituksen päätöksiä 15.3.2021

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 15.3.2021. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Infot. Kuntavaalien siirron vaikutukset, Koronatilanne sekä ateria- ja puhtauspalveluiden sekä ICT-palveluiden ulkoistamisen tilanne. Merkittiin tiedoksi.

2. Viiden suuren kaupungin elinkeinopalvelujen vertailu. Merkittiin tiedoksi.

3. Yritysmyönteinen Oulu. Kaupunginjohtaja otti asian pois esityslistalta.

4. Vuoden 2021 valtionosuuspäätökset. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Kaupunginhallituksen jatkodelegoinnin muuttaminen. Asia jätettiin pöydälle.

6. Valtuustoaloite, Uudenlaista osaamista tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköihin. Asia palautettiin valmisteluun.

7. Kaupunginhallituksen ja yhdyskuntalautakunnan yhteinen seminaari koskien Oulun maankäytön toteuttamisohjelmaa (MATO) 2022-2026. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Kuntatilaisuuteen osallistuminen 28.1.2021. Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

10. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja päätti käyttää otto-oikeuttaan rakennuslautakunnan kokouksen 24.2.2021 14 § päätökseen koskien tarkastushortonomin viran perustamista rakennusvalvontaan. Muilta osin otto-oikeutta ei käytetty.  

11. Oulun Digi -liikelaitoksen ICT-palvelujen liikkeenluovutuksen jatkotoimenpiteet. Konsernijohtaja otti asian pois esityslistalta.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat