Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunginhallituksen päätöksiä 22.3.2021

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 22.3.2021. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Oulun kaupungin tilinpäätös 2020. Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1.-28.2.2021. Merkittiin tiedoksi.

3. Kaupunginhallituksen jatkodelegoinnin muuttaminen.

Päätösesitykseen kaupunginjohtaja teki seuraavan muutosesityksen:

Liitteen kohtaan 3. henkilöstöasiat tehtiin seuraava muutosesitys: ”Kaupunginhallitus valitsee virkaansa konsernijohtajan, henkilöstöjohtajan, hallintojohtajan, talous- ja rahoitusjohtajan, kaupunginlakimiehen sekä strategiajohtajan ja päättää näiden virkojen kelpoisuusehdoista, tehtävistä, nimikemuutoksista ja tehtäväkohtaisesta palkasta sekä viransijaisesta.” Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Oulun hakemus Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Alakylän koulun palovahingon korvaaminen Oulun kaupungin vahinkorahastosta. Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavalle toimielimelle säädettyjen tehtävien hoitaminen. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Salainen asia.

8. Salainen asia.

9. Yhdyskuntajohtajan viran hakijoiden haastattelut. Lisäys päätösesitykseen: Varsinaisen kaupunginhallituksen jäsenen ollessa estynyt, voi varajäsen osallistua haastatteluun. Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

11. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

12. Oulun Digi -liikelaitoksen ICT-palvelujen liikkeenluovutuksen jatkotoimenpiteet. Päätösesitys hyväksyttiin.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat