Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 17.5.2021

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 17.5.2021. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Infot 17.5.2021. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1.-30.4.2021 ja Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024 suunnitteluohje. Merkittiin tiedoksi.

2. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1.-30.4.2021. Merkittiin tiedoksi.

3. Yhdessä kotoutuva Oulu - Oulun kaupungin kotoutumisohjelma 2022-2025. Asia jätettiin pöydälle. Asia on seuraavan kerran esityslistalla 14.6.2021.

4. Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2020. Merkittiin tiedoksi, edelleen kaupunginvaltuustolle.

5. F-luokan öljyntorjunta-aluksen hankinta. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

6. Investointimäärärahan lisäys Kiikelin merikylpylähankkeelle vuodelle 2021-2022. Kaupunginjohtaja teki päätösesityksen kohtaan ”määrärahan käytön edellytykset” seuraavat muutokset ja täydennykset:

 · Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Ely) myöntää hankkeelle avustuksen.

· Allas Oulu Oy esittää kaupungille hyväksyttävän investointipäätöksen hankkeen toteuttamisesta ja investointisitoumuksen merikylpylän ja tonttien 564-1-44-1 ja 564-1-45-1 toteuttamisesta sekä sitoutumisen laiturin vuokraamisesta. Investointipäätös sisältää Kiikelin merikylpylään kuuluvat ravintola- ja saunarakennukset kuumavesialtaineen sekä satama-altaan kelluvat laiturirakenteet (liite), joihin kuuluvat muun muassa 25 metrin lämmitetty uima-allas, lämmitetty lasten allas sekä merivesiallas.

· Oulun kaupunginvaltuusto on myöntänyt investointimäärärahan korotuksen, joka mahdollistaa vuokrattavan laiturin toteuttamisen kaupungin toimesta.

Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Maikkulan baanan toteuttaminen ja investointimäärärahan muutos. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

8. Maankäyttösopimuksen hyväksyminen Taskilassa, oikaisuvaatimus. Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Valtuustoaloite, Esteettömyyskoordinaattorin toimen perustaminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Aloite positiivisen erityiskohtelun kokeilusta Oulun kaupungin henkilöstön rekrytoinnissa. . Asia jätettiin pöydälle. Asia on seuraavan kerran esityslistalla 14.6.2021.

11. Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen ja Oulun Digi -liikelaitoksen johtokuntien lakkauttaminen valtuustokauden lopussa. Kaupunginjohtaja teki päätösesitykseen seuraavan lisäyksen:” Lisäksi kaupunginhallitus esittää, että Teknisten liikelaitosten johtokunnan kokoonpano säilyy seitsemän (7) jäsenisenä ja jatkodelegoinnissa kiinnitetään huomiota delegointisäännösten tarkoituksenmukaisuuteen.”

12. Uuden jäsenen valinta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Juha Pätsi.

13. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

14. Valtio-kaupunki ekosysteemisopimus, Oulun kaupunki käynnistysrahoitus. Päätösesitys hyväksyttiin.

15. Oulun seudun markkinointi 2021. Konsernijohtaja muutti päätösesityksen seuraavasti:” Kaupunginhallitus päättää, että Oulun seudun markkinoinnin rahoitusta muutetaan siten, että kehittämisrahastoon vuodelle 2021 varattu 450 000 euron Oulun kaupungin rahoitusosuus voidaan käyttää markkinointitoimenpiteisiin poikkeuksellisesti ilman yrityksistä tai muilta julkisyhteisöiltä saatavaa vastinrahoitusosuutta 75 000 euron osalta. Rahoitusosuus siirretään kehittämisrahastosta (kp 8001, proj 131021) Business Oulu -liikelaitoksen kustannuspaikalle 7427 toteutuneiden nettokustannusten mukaisesti vähintään neljännesvuosittain.” Päätösesitys hyväksyttiin.

16. AV-alan tuotantokannustin Oulu, Oulun kaupungin kehittämisrahaston rahoitus. Päätösesitys hyväksyttiin.

17. Muutoksia kuntavaalien vaalitoimielinten kokoonpanoihin. Päätösesitys hyväksyttiin.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat