Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 14.6.2021

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 14.6.2021. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Hallintosäännön muuttaminen 1.8.2021. Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystä hallintosäännön 126 § osalta seuraavasti: Kaupunginhallituksen kokouksessa läsnä- ja puheoikeus on seuraavilla henkilöillä: hyvinvointijohtaja, sivistys- ja kulttuurijohtaja, yhdyskunta- ja ympäristöjohtaja ja Business Oulu -liikelaitoksen johtaja asioissa, jotka koskevat edustamiensa toimielimien toimialaa. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

2. Arviointikertomus 2020, kaupunginhallituksen jatkotoimet. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Muutos Oulun kaupungin poistosuunnitelmaan. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Istekki Oy:n osakkeiden merkintä. Päätösesitys hyväksyttiin.

5 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2487, Linnanmaan kaupunginosan korttelit 60 ja 61, (Ritaharjuntie). Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

6. Yhdessä kotoutuva Oulu- Oulun kaupungin kotoutumisohjelma 2022-2025. Kaupunginjohtaja jätti asian pöydälle.

7. Aloite positiivisen erityiskohtelun kokeilusta Oulun kaupungin henkilöstön rekrytoinnissa. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Kaupunginvaltuuston sihteerin nimeäminen valtuustokauden 2017-2021 loppuun. Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

10. Hankeselvitys Raksilan uimahallin peruskorjauksesta. Konsernijohtaja lisäsi päätösesitykseen seuraavan kohdan: Pääallas tulee osittain varustaa 1,2 metrin syvyisellä poistettavalla välipohjalla monikäyttöisyyden lisäämiseksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

11. Oulun kaupungin varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet. Konsernijohtaja jätti asian pöydälle.

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat