Ajankohtaista

< Takaisin

KAAOS-haasteen deadline 15. toukokuuta: esitetyille sosiaalisten ongelmien ratkaisuille jaossa 20 000 euroa toteutukseen

KAAOS-haaste on ratkaisukilpailu sosiaalisille ongelmille. Kisassa etsitään ratkaisua oululaisten 15-29-vuotiaiden sosiaalisen osallisuuden lisäämiseen. Kilpailun tuloksena valitaan vähintään yksi ratkaisuprojekti, jonka toteutus ostetaan kilpailutiimissä työskentelevältä 3. sektorin toimijalta 20 000 eurolla. Valitut projektit toteutetaan vuoden 2017 aikana.
KAAOS-haasteessa ratkaisuja etsitään viiden KAAOS-teeman alla:
1.    Urbaanit kesannot - tilaratkaisut omaehtoiseen tekemiseen
2.    Kaupunkikulttuurin ja kaupunginosatoiminnan lähilinkki
3.    Ruohonjuuritason tapahtumatoiminnan edistäminen
4.    Höntsäilyliikunnan mahdollistaminen
5.    Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien uudet mallit
Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa haemme ratkaisuehdotuksia 3-5 henkilön tiimeiltä, joissa on mukana 3. sektorin edustaja eli yhdistys- tai järjestötoimija. Hakemukset jätetään projektilomakkeella maanantaihin 15.5.2017 klo 16 mennessä. Hakemuksen arvioidaan kolmen asiantuntijan ja neljän loppukäyttäjän toimesta.
 
Hakemuksissa arvioidaan seuraavia asioita:
·       Miten ratkaisu vaikuttaa 15-29-vuotiaiden osallisuuteen?
·       Miten julkinen palvelutuottaja otetaan käytännössä mukaan ratkaisuun?
·       Miten ratkaisu kehittää projektin toteuttajan omia vahvuuksia?
Kolme parasta ratkaisuehdotusta kutsutaan työpajaan ke-to 7.8. kesäkuuta 2017. Työpajaan kutsutuille ilmoitetaan 22.5.2017 mennessä. Työpajoissa ehdotuksia valmistetaan asiantuntijoiden avulla KAAOS-projekteja. Lopullisen arvioinnin perusteella valitaan vähintään yksi projekti, jonka toteutus ostetaan tiimin työskentelyyn sitoutuneelta 3. sektorin toimijalta 20 000 eurolla. Valituksi tulevat projektit voidaan toteuttaa 1. heinäkuuta 2017 alkaen.
Lisää KAAOS-haasteen kriteereistä ja projektilomake: www.kaaosta.fi/ratkaisukilpailu
Lisätiedot:
Projektipäällikkö Jaakko Jokipii, p. 044 703 8307, jaakko.jokipii@ouka.fi
Projektityöntekijä Hanna Jakku, p. 050 3468 537, hanna.jakku@ouka.fi
Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen –hankkeen tavoitteena on 15-29-vuotiaiden nuorten osallisuuden ja yhteiskuntavalmiuksien kehittäminen. Sen saavuttamiseksi hanke järjestää sosiaalisen innovoinnin teemoihin keskittyviä keskusteluklubeja, tapahtumia, kursseja ja työpajoja. Liity matkaamme Facebook-sivuillamme, TwitterissäInstagramissa sekä osoitteessa www.kaaosta.fi. Hanketta rahoittavat Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat