Kaupunginhallituksen päätöksiä 10.1.2022 - Ajankohtaista - Päätöksenteko ja hallinto - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 10.1.2022

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 10.1.2022. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

1.  Infot 10.1.2022.  Oulun maankäytön toteuttamisohjelma (MATO) 2022-2026. Kaupunkistrategia Oulu 2030. Yritysystävällinen Oulu -elinkeinopoliittinen kehittämisohjelma 2022-2027. Oulu2023, valmistelun tilannekatsaus. Infot merkittiin tiedoksi.

2. Oulun maankäytön toteuttamisohjelma (MATO) 2022-2026. Asia palautettiin uudelleen valmisteluun. Valmistelussa otetaan erityisesti huomioon yhdyskuntalautakunnan lausunto.

3. Henkilöstöä koskevan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman päivittäminen. Asiassa tehtiin kaksi hyväksyttyä muutosesitystä: Henna Määttä esitti liitteen kohtaan tavoitteet ja toimenpiteet 2022-2026 (taulukko) s. 16 Rekrytointi on tasa-arvoista ”Toteutetaan kaupunkitasolla yhteensä 10 anonyymiä rekrytointia / vuosi”  (aiempi tavoite 3).  

Lauri Nikula esitti liitteen sivun kuusi viimeiseksi kappaleeksi seuraavan tekstin:” Positiivisessa erityiskohtelussa on kyse tosiasiallisen yhdenvertaisuuden turvaamisesta tarpeellisia erityistoimenpiteitä käyttäen, joilla parannetaan tiettyyn ryhmään kuuluvien henkilöiden asemaa ja olosuhteita. Esimerkiksi rekrytoinnissa kahden yhtä pätevän hakijan ollessa kyseessä annetaan etusija esimerkiksi aliedustettua ryhmää edustavalle hakijalle.”

Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Yhteistyösopimus Pohjois-Pohjanmaan työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP).  Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Muutoksia vaalitoimielimiin, aluevaalit 2022. Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

7. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat