Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 10.11.2020

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 10.11.2020. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Tonttivarauksen ja suunnitteluvarauksen tekeminen Ruskonselästä, Senaatti-kiinteistö. Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Peltolan ideakilpailun ratkaiseminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Yhdyskuntalautakunnan investointimäärärahan muutosesitys TA 2020, kadut, tiet, sillat, torit ja erilliskohteet. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

4. Yhdyskuntalautakunnan määrärahan muutosesitys TA 2020, maanhankinnan investoinnit ja käyttötalous. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

5. Oulun Digi -liikelaitoksen talousarviomuutos vuodelle 2020. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

6. Uuden käräjäoikeuden lautamiehen valinta. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Oulun kaupungin kiertotalouden tiekartan valmisteluseminaari 1.12.2020. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

9. Talousarvio 2021 ja -suunnitelma 2022-2023. Asia jätettiin pöydälle. Päätöskäsittely on maanantaina 16.11.2020.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat