Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 11.1.2021

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 11.1.2021. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Kaupunginjohtajan avaintehtävät 2021 ja toteuma 2020. Asia jätettiin pöydälle.

2. Jokikylän ja Murron osayleiskaava. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Asemakaava ja asemakaavan muutos 564-2347, Hiirosen kaupunginosa (Kiilakiventie 5, Tahkokankaan palvelukeskus, Tahkokankaanpuisto). Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

4. Vuokra-ajan jatkaminen ja osto-option lisääminen maanvuokrasopimukseen Karjasillalla, Kiinteistö Oy Oulun Paljekuja 5 / Jussi Real Estate Oy, 564-13-59-1. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Oikaisuvaatimus, Oulun yliopiston keskustakampuksen suunnitteluvaraushakemus. Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Oulun kaupungin varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet. Kaupunginjohtaja otti asian pois listalta.

7. Uuden varajäsenen valinta kaupunginhallitukseen.  Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

8. Uuden käräjäoikeuden lautamiehen valinta. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

9. Kaupunkifoorumin etkot - webinaari ti 9.2.2021. Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

11. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

12. Palvelutilojen hankeohje. Päätösesitys hyväksyttiin.

13. Ulkopuolisen osarahoituksen hakeminen KARITA-hankkeelle. Päätösesitys hyväksyttiin.

14. Työterveyspalvelujen hankinta ja Työterveys Virta Oy:n osakkeiden myyminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat