Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 12.10.2020

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 12.10.2020. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Info. Tapahtuma- ja elämysareenan sijoittamisselvitys. Merkittiin tiedoksi.

2. Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen alueen kuntien yhteistoimintasopimuksen uusiminen 1.1.2021. Päätösehdotus hyväksyttiin.

3. Toteuttamissopimuksen hyväksyminen Mäntylässä, Postipojankuja 1 – 3. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. Oulun Vesi -liikelaitoksen talousarviomuutos vuodelle 2020. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Lomaraha- ja lomapalkkavapaan käytön periaatteet ja ehdot. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Kuuden suurimman kaupungin Kuusikko-työryhmien raportit vertailu vuodelta 2019. Merkittiin tiedoksi, edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

7. Uuden jäsenen valinta vanhusneuvostoon. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Kaupunginvaltuuston 5.10.2020 kokouksen päätösten täytäntöönpanot. Päätösehdotus hyväksyttiin.

9. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

10. Talousarvio 2021 ja -suunnitelma 2022-2023. Asian käsittely on kesken. Käsittelyä jatketaan 26.10.2020, jolloin asia on tarkoitus päättää ja lähettää kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat