Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 12.11.

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 12.11.2019. Varsinainen pöytäkirja tulee myöhemmin.

Esityslista

1. Oulun kaupunkiseudun työllisyyskokeilu. Päätösehdotus hyväksyttiin.

2. Aterioiden valmistuksen keskittäminen Oulun Tuotantokeittiölle Oy:lle. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Yhteiskuntavastuu Oulun kaupungin tytäryhtiöissä. Merkittiin tiedoksi.

4. Oulun kaupungin osallistuminen Esko-potilastietojärjestelmän yhtiön perustamiseen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Oulun kaupungin osallistuminen kuntarahoituksella Oulun Innovaatioallianssin toteuttamiin hankkeisiin, syksyn 2019 hankehaku. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Hyvinvointipalvelujen lisämäärärahaesitys 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Omavelkaisten takausten myöntäminen Oulun Sivakka Oy:lle. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

8. Asemakaavan ja tonttijaon muutokset 564-2388, Välivainion kaupunginosa (Kesätie 3). Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

9. Oulun kaupungin ulkoinen arviointi - kaupunginhallituksen seminaari 4.12.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.  

10. Oulun kaupungin ulkoinen arviointi - valtuustoseminaari 27.1.2020. Päätösehdotus hyväksyttiin.

11. Kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

12. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

13. Oulun Lyseon peruskorjauksen hankeselvitys.

Juha Huikari esitti, että kaupunginhallitus käsittelee hankesuunnitelman saatuaan tietoonsa konsultti Laesterän talouden tasapainottamiseen tähtäävien toimenpide-esitysten kokonaisuuden ja tämän pohjalta voi arvioida lyseohankkeen toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset kouluverkkokonaisuudessa. Ojalehto kannatti Huikarin esitystä.

Äänestettiin. Huikarin esitystä kannattivat Huikari ja Ojalehto (2), alkuperäistä  päätösesitystä Åman-Toivio, Pikkuaho, Husso, Raudaskoski, Haaga, Pohjola, Tiainen, Isohätälä, Lawson Hellu, Simula (10) ja Oikarinen tyhjää (1). Alkuperäinen päätösehdotus hyväksyttiin.

14. Talousarvio 2020 ja -suunnitelma 2021-2022. Asian käsittely jatkuu ensi maanantaina kaupunginhallituksessa.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat