Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 13.9.2021

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 13.9.2021. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Oulun kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma. Asia jätettiin pöydälle.

2. Paikallinen lisätyösopimus koronajäljittämiseen hyvinvointipalveluissa. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Paikallinen sopimus sairaalakoulun konsultatiivisen erityisopettajan palvelussuhteen ehdoista 1.8.2021-31.12.2022. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022-2029. Merkittiin tiedoksi.

5. Yhdyskuntalautakunnan käyttötalouden ja investointien määrärahamuutosesitykset TA 2021. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

6. Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta valtuustokaudelle 2021-2025. Päätösesitys hyväksyttiin, Oulun edustajiksi valittiin Juha Richter (pj) (varalla Anitta Koskenkangas), Aira Lievetmursu (varalla Eero Tervonen), Tero Väyrynen (varalla Kim Nikula).

7. Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston toimintasääntöjen muuttaminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Vanhusneuvoston nimeäminen toimikaudeksi 2021-2025. Päätösesitys hyväksyttiin. Esittelytekstiin tehtiin seuraava korjaus: Kaupunginhallitus nimeää vanhusneuvoston jäsenistä puheenjohtajan. Varapuheenjohtajan vanhusneuvosto nimeää keskuudestaan.

9. Vammaisneuvoston nimeäminen toimikaudeksi 2021-2025. Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Henkilöstötoimikunnan kokoonpano toimikaudella 2018 - 2021, muutos kokoonpanoon. Päätösesitys hyväksyttiin.

11. Edustajien nimeäminen Oulun vaalipiirin kuntapäiväkokoukseen. Päätösesitys hyväksyttiin, nimettiin Lauri Nikula, Jaakko Salovaara, Anna Koskela ja Rauno Hekkala, varalla Susa Vikeväkorva ja Rauno Hekkala.

12. Valtuustoaloite: Ouluun pysyvä sateenkaariteos sekä Oulun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotavoitteiden ja toimenpiteiden päivittäminen konkreettisemmaksi. Päätösesitys hyväksyttiin.

13. Oikaisuvaatimus hallintojohtaja Ari Heikkisen päätöksestä 16.6.2021 § 59. Päätösesitys hyväksyttiin.

14. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2022. Päätösesitys hyväksyttiin.

15. Oulun seudun kehityskuva 2030 webinaari III 29.9.2021 osallistuminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

16. Kaupunginvaltuuston kokouksen 6.9.2021 täytäntöönpano. Päätösesitys hyväksyttiin.

17. Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

18. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat