Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 14.10.2019

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 14.10.2019. Virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

1. Infot.  Tilannekatsaus Oulun väestökehitykseen ja Oulun seudun MAL-sopimusluonnos 2020-2031. Merkittiin tiedoksi.

2. Oulun kaupungin osallistuminen Proof of Concept rahoitukseen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

3. Oulun innovaatioallianssin kehittämissunnitelman 2019-2020 toimeenpano ja rahoitus. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. Johtamisjärjestelmän kehittäminen. Asia jätettiin pöydälle.

5. Inveni Life Sciences Fund I Ky -rahaston toimikauden päättyminen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Kuuden suurimman kaupungin hyvinvointipalvelujen vertailu 2018. Merkittiin tiedoksi. 

7. Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen vertailu 2018. Päätösehdotus hyväksyttiin. 

8. Paikallisen sopimuksen laatiminen koskien jaksotyöaikaa tekeviä hyvinvointipalveluiden yksiköitä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

9. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan lisämäärärahaesitys vuodelle 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

10. Uuden varajäsenen valinta rakennuslautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle. 

11. Valtuustoaloite, Ilotulitusten tilalle esimerkiksi lasernäytöksiä. Päätösesitys hyväksyttiin.

12. Valtuustoaloite, Vuoropuhelun ja osallistumisen edistäminen aloitteiden valmistelussa. Päätösesitys hyväksyttiin. 

13. Kaupunginvaltuuston 7.10.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpano. Päätösehdotus hyväksyttiin. 

14. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat